CDA Valkenswaard - SAMEN WELZIJN

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van CDA Valkenswaard voor 2022 tot 2026. Hierin laten we u graag zien waar wij de komende jaren samen met u aan willen werken.

We zijn trots op Valkenswaard, Dommelen, Borkel en Schaft waarin we samen heel wat te bieden hebben. Bijzondere evenementen, voldoende horeca en uitgaansmogelijkheden, omringd door veel natuurschoon, een leuk theater, goede sportvoorzieningen, veel verenigingen, goede initiatieven van inwoners en mensen die klaar staan voor elkaar.

Er zijn mooie dingen gebeurd de afgelopen periode, denk bijvoorbeeld aan het realiseren van de Westparallel, een mooiere markt en een compacter centrum.
Tegelijkertijd zijn er vele uitdagingen. Er komt heel wat op ons af. De Coronacrisis kost kruim. Het is voor veel mensen ontzettend lastig een passende woning te vinden. Op het gebied van milieu (en vooral de klimaatcrisis) staat ons veel werk te wachten. Er zijn grote personeelstekorten in de zorg en er ligt een grote druk bij vrijwilligers en mantelzorgers.

Hoe zorgen we voor een balans tussen natuur en recreatie en dat Valkenswaard een fijne, groene en veilige gemeente blijft om te wonen, juist ook voor de
toekomstige generatie? Hoe zorgen we ervoor dat we onze inwoners die het nodig hebben kunnen blijven ondersteunen? Hoe zorgen we dat woningzoekenden een passende woonruimte vinden?

We realiseren ons dat niet voor alles een kant en klare oplossing mogelijk is en er soms verschillende belangen zijn. Maar samen optrekken is essentieel en steeds voor ogen houden waarvoor je bezig bent: voor het welzijn van de inwoners.

Vier uitgangspunten staan daarbij voor ons centraal, afgeleid van de basisprincipes van het CDA. Deze helpen ons bij het maken van afwegingen en keuzes.

1) Kwaliteit van leven met oog voor de toekomst (Rentmeesterschap: oog voor de leefwereld van nu en van volgende generaties)
2) De kracht van Valkenswaard (Gespreide verantwoordelijkheid: Alle ruimte voor initiatieven van inwoners)
3) Schild voor de kwetsbaren (Solidariteit: steun voor hen die dat nodig hebben)
4) Betrouwbare, transparante en aanspreekbare overheid (Publieke gerechtigheid: de overheid is duidelijk, rechtlijnig en betrouwbaar)

In het programma wordt verteld wat we met deze uitgangspunten bedoelen, met steeds in het groen een voorbeeld van wat we daarbij voor ogen hebben. Vervolgens wordt aan de hand van thema’s nader beschreven wat we willen bereiken. In de de bijlagen vindt u tenslotte een overzicht van waar we ons als CDA Valkenswaard afgelopen periode voor hebben ingezet.

Stem CDA Valkenswaard - SAMEN WELZIJN 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.