26 november 2018

Algemene Leden Vergadering CDA in teken van West Parallel

Afgelopen 7 november organiseerde het CDA-bestuur van Valkenswaard een Algemene Leden Vergadering voor leden en sympathisanten. De ALV stond in het teken van o.a. belangrijke onderwerpen die zijn behandeld in afgelopen raadsvergaderingen, een presentatie over de West Parallel en het toetreden van het nieuwe bestuurslid Jacqueline Kho.

Fractievoorzitter Davey Gerlings gaf tijdens de ALV een toelichting over belangrijke onderwerpen die zijn behandeld na de verkiezingen. De fractievoorzitter gaf een toelichting  over de stand van zaken het Eurocircuit, renovatie atletiekaccommodatie en herhuisvesting van de Boodschappenmand. Leden konden vragen stellen en de discussie aangaan met de fractie. Via een enquête zijn aanwezigen gevraagd naar hun mening over het Eurocircuit. De fractie neemt de uitkomsten mee in de bepaling van haar standpunt.    

In 2019 zijn de Provinciale Statenverkiezingen en de Waterschapsverkiezingen. De kandidatenlijsten zijn voorgelegd en werden ongewijzigd vastgesteld.

Mart Wijnen en wethouder Kees Marchal gaven via een presentatie meer info over de West Parallel. Van 60 jaar geschiedenis tot heden over de totstandkoming van deze lang gehoopte oplossing om Valkenswaard verkeersluw te maken. Vele jaren is Mart Wijnen de drijfveer geweest achter deze oplossing! CDA wethouder Cees Marchal gaf een update van de laatste besluiten betreffende de West Parallel waaronder de besluitvorming over de aansluiting bij op de A67 bij Veldhoven. 

Jacqueline Kho

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.