02 december 2019

Algemene Leden vergadering CDA Valkenswaard benoemt Mart Wijnen als bestuurslid

Najaars ALV 2019
Op 19 november 2019 hield CDA Valkenswaard de najaars ALV. Naast de verkiezing van Mart Wijnen als bestuurslid, de toelichting van de fractie over lokale politieke onderwerpen (deze keer o.a. fusie met andere gemeenten)  stond ook het project Groote Heide – Dommelland op de agenda. De gemeentelijke projectleider Maarten van Leeuwen gaf aan de aanwezigen (leden en externen) een uitleg waar het project betrekking op heeft. Daarna volgde onder leiding van Mart Wijnen aan de hand van stellingen een discussie. Tijdens de discussie kwam goed naar voren dat er verschillende inzichten en meningen waren over het plan. De opgehaalde informatie is belangrijke input voor de CDA-fractie. Aan de hand van deze informatie bepaalt de fractie haar standpunt over dit plan en kijk hoe zij de uitvoering van dit plan kunnen ondersteunen.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.