04 september 2018

Bezoek Provincie en Waterschap AA en Maas met CDA Valkenswaard

Aan alle leden en sympathisanten van CDA Valkenswaard,

Eerder bezochten leden en sympathisanten van CDA Valkenswaard het Europees Parlement in 2016. In 2017 bezochten onze leden en sympathisanten het hart van de Nederlandse democratie: de Tweede Kamer. Nu gaan wij nog dichter bij huis en nodigt het bestuur van CDA Valkenswaard u uit
om de Provinciale Staten in Den Bosch te bezoeken. Volgend jaar zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten. Marianne van der Sloot (fractievoorzitter CDA Brabant) refereerde hier al aan in haar toespraak tijdens de laatste ALV. Maar waarvoor gaat u stemmen? Wat doet de Provincie nu eigenlijk precies? Tijdens het bezoek krijgt u vast en zeker antwoord op deze vraag en op meerdere vragen die vast bij uw leven.

Volgend jaar zijn gelijktijdig met de verkiezingen voor Provinciale Staten ook de Waterschapsverkiezingen. Het Waterschap heeft belangrijke taken als het gaat om beheer van water zoals waterstanden regelen met bijvoorbeeld gemalen en sluizen. Maar een Waterschap zorgt ook voor zuivering van het afvalwater, beheer van natuur in water en beheer van dijken. Voor bezoek aan het Provinciehuis is CDA Valkenswaard uitgenodigd om het Waterschap Aa en Maas te bezoeken. Het bezoek is onder voorbehoud.

Een bezoek aan Den Bosch kan niet zonder een kopje koffie of thee met een Bossche Bol op de Parade in Den Bosch, een mooie afsluiting van een mooie en interessante dag in Den Bosch.  

Het bezoek aan de Provincie Noord-Brabant en Waterschap Aa en Maas vindt plaats op:
vrijdag 28 september 2018

Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:
8:30 – 9:00 uur           Verzamelen op het Kloosterplein (parkeerplaats achter de Nicolaaskerk                  
                                     in Valkenswaard)
9:00 – 9.40 uur           Reistijd en aankomst op de parkeerplaats Transferium Pettelaarpark P+R
      
                                      Den Bosch (nabij het Provinciehuis en hoofdkantoor Waterschap Aa en Maas)
9:40 – 10:00 uur         Reistijd (te voet) vanaf parkeerplaats naar hoofdkantoor Waterschap
                                    Aa en Maas)
10:00 – 11:30 uur       Bezoek aan Waterschap Aa en Maas
11:30 – 12:00 uur       Reistijd (te voet) naar Het Provinciehuis
12.00 – 12:15 uur       Welkom op het Provinciehuis

12.15 – 12.45 uur       Lunch
12.45 – 13:15 uur       Politieke quiz
13.15 – 14:30 uur        Rondleiding Provinciehuis
14.30 – 15:00 uur        Bijwonen Statenvergadering
15.00 – 15:30 uur        Vraaggesprek met CDA Statenlid
15.30 – 15:40 uur       Einde met groepsfoto
15:40 – 15:50 uur       Looptijd naar bushalte
15:50 – 16:00 uur       Reistijd met de lijnbus 80 naar de Parade
16:00 – 16:30 uur       Koffie of thee met een Bossche bol op de Parade
16:30 – 16:50 uur       Reistijd met de lijnbus naar PR transferium Pettelaarpark
16:50 – 17:30 uur       Reistijd en aankomst in Valkenswaard

Deelname
en uw eventuele introducé(e)s kunt/ kunnen zich aanmelden via onderstaande invulstrook op een van de volgende adressen:

  • Marijkestraat 11 te Valkenswaard

  • Bergstraat 52 te Dommelen

  • Warande 41 te Valkenswaard

E-mailen mag natuurlijk ook. U kunt de gegevens van het invulstrookje sturen naar het e-mailadres [email protected] . Heeft u vragen over de reis, dan kunt u die stellen via dit mailadres. U kunt ook bellen met de penningmeester Guus van Gorp. Het telefoonnummer is 040-2013001. Aanmelden kan tot uiterlijk 19 september 2018.

Wat zijn de kosten van dit geweldig uitstapje?
Om de reis te kunnen bekostigen, vraagt het bestuur aan u om een eigen bijdrage. Voor de leden is dat 10 euro, voor niet-leden 20 euro. Dit bedrag is exclusief de vergoeding voor de chauffeurs, maar inclusief een bezoek aan Waterschap Aa en Maas, een bezoek met lunch bij de Provincie en koffie met een Bossche bol op de Parade in Den Bosch.

Uw aanmelding is pas definitief als u de eigenbijdrage heeft overgemaakt. U dient de eigenbijdrage uiterlijk 19 september 2018 te voldoen op de rekeningnummer van CDA Valkenswaard. U kunt dat opvragen bij het secretariaat.


Om te zorgen dat iedereen bij het Provinciehuis in Den Bosch komt, hebben wij misschien uw hulp nodig. Indien u bereid bent om te rijden en een paar leden of familieleden/kennissen van CDA Valkenswaard leden mee te nemen, geef dit aan op het invulstrookje onder aan de brief. Meldt u zich via de e-mail aan, dan geef dit aan in uw e-mail.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.