20 mei 2020

CDA fractie stelt vragen aan college omtrent “toekomst basisschool St. Servatius” in Borkel

Als CDA fractie zijn we geschrokken van de brief verzonden door op 19 mei SKOzoK aan ouders met kinderen op de St. Servatiusschool in Borkel met als onderwerp “toekomst basisschool St. Servatius” en de raadsinformatiebrief (RIB) die volgde. De scholenkoepel SKOzoK heeft aangekondigd het onderwijs op de basisschool in Borkel en Schaft vanaf het schooljaar 2021-2022 niet meer in de huidige vorm zou kunnen geven. 

De gemeente start nu samen met alle betrokken partijen een onderzoek om te kijken op welke wijze het onderwijs in Borkel en Schaft in de toekomst georganiseerd kan worden. Dat onderzoek moet dit jaar nog worden afgerond. 

De basisschool is eigenlijk het hart van Borkel en Schaft, we kennen wellicht de uitspraak dat zonder een school een dorp maar een ‘gehucht’ is. Een school, zo is onze stellige overtuiging, is essentieel voor de leefbaarheid in een kern als Borkel en Schaft. Daarnaast is het belangrijk voor kinderen om in de eigen vertrouwde omgeving naar school te kunnen gaan. 

Ook in het recent gedeelde document de “Kijk op de toekomst van Borkel en Schaft” van het Dorpsinitiatief Borkel en Schaft wordt de basisschool een essentiële rol toegekend. Hier wordt de basis gelegd voor de toekomst van het dorp. En daar zijn we het als CDA Valkenswaard roerend mee eens.  

Het uitgangspunt moet blijven dat er basisonderwijs kan worden gegeven in Borkel en Schaft. Dit dossier moet absoluut prioriteit krijgen, leegloop en verdwijnen van meer voorzieningen liggen hiermee namelijk op de loer. Gelukkig lezen we in de brief en RIB dat de gemeente een onderzoek start naar het behoud van onderwijs in Borkel en Schaft. Alles op alles zetten on onderwijs voort te zetten in Borkel en Schaft, wat we ook lezen in de RIB, onderschrijven we volledig. 

Het CDA Valkenswaard geeft dit dossier hoge prioriteit, vandaar ook de zogenaamde artikel 41-vragen waar een termijn aan zit voor wat betreft de beantwoording. We houden iedereen op de hoogte en blijven, samen met anderen, strijden voor behoud van basisonderwijs in Borkel en Schaft! 

Voor de vragen klik HIER 

Namens het CDA Valkenswaard,

Davey Gerlings

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.