06 maart 2023

CDA lanceert Innovatieprijs Water tijdens Groen Café op TUE op 2 maart

Op woensdag 15 maartzijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en ook, op hetzelfde moment, voor het bestuur van de Waterschappen. 

Het Waterschap zorgt voor voldoende, veilig en schoon water. Dat zijn haar kerntaken. En dat met oog voor de kosten voor inwoners en overheid. Want: Water is leven! Leven doen we met water!

Schaars water

Tot voor kort dachten we bij schaarste aan water aan Afrika. Maar meer en meer dringt het besef door dat water ook in Nederland schaars wordt. Vooral in de droge zomers merken we dat. Maar door de steeds maar dalende grondwaterspiegel wordt duidelijk dat er teveel wegvloeit en dat we al jaren meer gebruiken dan dat er wordt aangevuld vanuit regen en rivieren. En dus zijn de grootste uitdagingen voor het Waterschap en ons allemaal: meer water infiltreren en minder oppompen. Dat kunnen we alleen samen. Waterschappen, gemeenten en agrarische sector door aanpassing van stuwen die het waterpeil beïnvloeden, de landinrichting en de loop van beken. Industrie, inwoners en agrarische sector door Slimmer met water om te gaan  en meer te infiltreren (terugbrengen in de grond).

Drinkwater is belangrijk

Omdat zeventig procent van opgepompte water drinkwater is (bron: waterbeheerprogramma 2022-2027 Waterschap De Dommel) draagt zuiniger zijn met drinkwater echt bij aan herstel van het grondwaterpeil.

En omdat het er toe doet is het goed ons er van bewust te zijn dat één derde van het in huis gebruikte water via het toilet wegspoelt en 30% via douche en bad. Veel wordt nagedacht over hoe dit te beperken en veel is al gedaan met zuinige toiletten en zuinige water besparende douchekoppen, maar het kan altijd beter.

CDA-Innovatieprijs Water

Ook in Nederland hebben we behoefte aan innovaties om watergebruik te kunnen beperken én meer water vast te houden. Dit om nu en in  de toekomst de waterschapsbelasting beheersbaar te houden Daar hebben we elkaar bij nodig. Dat moeten we samen doen. Brabant is bij uitstek een plaats van samen innoveren en in hier in het hart van Brainport Eindhoven op de TUE helemaal. Vandaar dat het CDA bij gelegenheid van het Groen Café op donderdag 2 maart op de TUE de CDA-Innovatieprijs Water lanceert. Deze eerste keer voor de TUE student of inwoner van Waterschap De Dommel die het beste concrete en praktische, maar wel originele idee heeft voor besparing van leidingwatergebruik in  woningen. Voor deze eerste keer  wordt vanuit de CDA-kandidaten voor Waterschap De Dommel, op persoonlijke titel, een prijs € 1.000 beschikbaar gesteld. Deze wordt uitgekeerd aan diegene(n) die met het meest praktische idee komen. We zullen  een  deskundige jury samenstellen. De uiterste datum van indiening is 30 april. Hopelijk is het idee/zijn de ideeën zo concreet en innovatief dat de uitwerking  van één of meer daarvan een plaats kan krijgen op de Dutch Design Week 2023 in oktober.

Over een vervolg in de komende jaren voor deze prijs wordt nog nagedacht. Want water (be)sparen doen we samen en blijft belangrijk. Ieder op zijn eigen manier. Alleen samen krijgen we ‘het peil omhoog’!

Wanneer huizen worden gebouwd geldt het principe van hydrologisch neutraal ontwikkelen. Dat principe houdt in dat er evenveel regenwater blijft infiltreren in de bodem als wanneer er geen bebouwing zou staan. Oftewel dat regenwater wordt geïnfiltreerd. Echter in dat nieuwe huis wordt veel leidingwater gebruikt, dat elders als grondwater wordt onttrokken. En er gaat afvalwater de woning uit, het riool in. Dat afvalwater is soms licht vervuild, zoals bij de douche, en soms zwaarder zoals bij de toilet. Ook een hydrologisch neutraal gebouwd huis kan daardoor een forse water-voetafdruk hebben. Uitdaging in de prijsvraag is die voetafdruk te verkleinen. Inzendingen scoren daarnaast een plus als er een combi is met energiebesparing, beperkt gebruik van grondstoffen of een groenere omgeving van het huis. Waarom die groenere omgeving? Bij een zomerse hittegolf wordt het in een stad met veel stenen en weinig bomen of andere planten erg warm. Kortom de uitdaging voor de Brainport(ers): voet aan de bal bij water. Mobiliseren van inventiviteit en creativiteit rondom ‘water’!

Alle innovaties voor woningen met een kleinere water-voetafdruk zijn welkom! Zie ook ons programma op : https://www.cda.nl/de-dommel of de stemwijzer van Waterschap De Dommel https://dommel.mijnstem.nl/#!/

Gerrit Verhoeven en Hanze Bakker, CDA kandidaten voor Waterschap De Dommel

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.