29 december 2023

CDA Nieuws December 2023

 

 • Omdat Jos van Glabbeek terugtrad als ondersteunend fractielid, kwam er een plaats vrij voor een nieuw ondersteunend fractielid. Deze persoon kan de raadsleden in beeldvormende en oordeelsvormende bijeenkomsten van de raad vervangen.  Joost Mandigers en Evert de Jong wilden dit doen. Per saldo wordt Evert de Jong (naast Francois Smits en Wim van de Hulst) het nieuwe ondersteunende raadslid.  (Rechtsonder op verkiezingsposter).   

 • De CDA-fractie vergadert ook in 2024 normaliter op maandagavond in de Hofnar voor een raadsvergadering. Naast de raadsleden en de ondersteunende fractieleden zijn dan ook Mart Wijnen, Joost Mandigers en Arianne Valkhof aanwezig. Soms schuift ook CDA lid Sjef Tooten aan.
   
 • Ook werd in restaurant de Heerlijkheid, afscheid genomen van Arianne Valkhof. Bij deze bijeenkomst was ook Jos van Glabbeek aanwezig.
       
 • Bijzondere onderwerpen in de raad waren:
 • Na aandringen van CDA fractie en na een bezoek aan zwembad de Wedert, worden nu de oude kleedhokjes van de Wedert op de Zonneweide verwijdert. In 2024 komt er een tijdelijke voorziening en in 2025 komen dan eindelijk nieuwe kleedhokjes nabij het terras.
 • Naar aanleiding van een CDA motie in 2022, is er momenteel overleg over uitbreiding van de zomer Kermis in de toekomst. Naar alle waarschijnlijkheid leidt dit tot meer attracties (allereerst voor ruimte bij Markt 14 en bij begin van de Leenderweg) in 2024 en op termijn mogelijk bij Kloosterplein. Bij deze uitbreiding wordt ook de horeca betrokken.   
 • De invulling van de wegen rondom het Florapark is nog in overweging. CDA fractie benadert allereerst de veiligheid van de overstekende kinderen van de Pionierschool.
 • Zoals in de kranten heeft gestaan, was er veel commotie rondom de discussie over het Eurocircuit. Naar verwachting wordt midden 2024 meer duidelijk over de toekomst van het Eurocircuit. CDA fractie is groot voorstander voor handhaving van het Eurocircuit.
 • Ondanks het grote bedrag van ruim € 1 miljoen, is de CDA fractie akkoord gegaan met een nieuwe huisvesting voor rugbyclub de Vets.
 • De parkeernormen zijn omlaag bijgesteld. Daarbij heeft de CDA fractie aangegeven dat meer woningen boven meer parkeerplaatsen gaan en dat bij hoogbouw er sprake kan zijn van minder parkeerplaatsen dan de reguliere norm. Dit zorgt nl voor lagere bouwkosten en mogelijk meer woningen voor starters.

CDA fractie-bestuur

 • Er is overleg geweest tussen fractie en bestuur over oa een toekomstig nieuw CDA bestuur, de communicatie en mogelijke thema bijeenkomsten. Rick Doddema verzorgt, in samenwerking met Eduard Kerssemakers voor meer communicatie op de CDA website, facebook en Instagram. Mart Wijnen trekt er aan om meer themabijeenkomsten te organiseren. Hierover volgt nog meer nieuws op de CDA website.  Tevens is er in februari een dagreis naar het Europees Parlement in Brussel. Ook hierover volgt nog specifiek nieuws.
 • Eduard Kerssemakers bezoekt ook de regionale (MRE verband) CDA bijeenkomsten. Recent was er een bijeenkomst in Bladel. Naar aanleiding hiervan, wil hij periodiek CDA overleg organiseren met de CDA fracties van Heeze-Leende en Cranendonck. Deze twee gemeenten zijn nl naast Valkenswaard ook opdrachtgevers/eigenaar van het A2 samenwerkingsverband.
 • 8 januari is er de gemeentelijke nieuwjaarsborrel in de Hofnar.                   
 • Joost Mandigers heeft recent een foto-cursus met succes afgerond. Hij wil zijn geleerde  kwaliteiten ook inzetten voor CDA bijeenkomsten. Daarnaast wil Joost ondersteunen in een nieuwe actie van verjaardag felicitaties van CDA leden. 

De CDA-fractie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.