01 februari 2021

CDA Valkenswaard en H&G lanceren parkeerinitiatief

In november 2019 haalde onder andere de CDA fractie de actualisatie van parkeervisie van de agenda van de gemeenteraad. Voor de fractie straalde dit voorstel te weinig ambitie uit en ook viel er te lezen “dat de huidige parkeersituatie in Valkenswaard weinig parkeerproblemen kent”. Als CDA fractie hadden we vanuit onze inwoners en ondernemers hele andere signalen gekregen. We kenden knelpunten van bewoners en hadden daar contact over en de ondernemers in het centrum schreeuwden haast om een andere parkeersituatie.

In eerste instantie werd er gedacht aan een raadsbreed initiatiefvoorstel. Toen later de kosten van verschillende in kaart gebrachte scenario’s in beeld kwamen, viel het parkeerinitiatief uiteen.

Als CDA fractie hebben we binnen het parkeerinitiatief altijd gehamerd heeft op het uitzetten van een enquête. Die kwam er dan ook en werd door fractieleden deur-aan-deur bezorgd. Zo werden we bevestigd in ons beeld dat er wel degelijk veel knelpunten zijn in Valkenswaard die de aandacht verdienen en dat onze ondernemers in het centrum, die het toch al niet makkelijk hebben, wachtte op een stukje perspectief.

Die enquête is zo’n 420x ingevuld door ondernemers, bezoekers en bewoners en daarvan hebben 65 Valkenswaardse inwoners en ondernemers nog aangegeven later in het proces te willen meedenken en dat hebben ze ook gedaan. Het onderwerp leeft echt. En zo hebben we heel veel parkeerknelpunten, samen met onze inwoners en ondernemers kunnen identificeren. Het oplossen van deze knelpunten heeft altijd prioriteit gehad voor de fractie en daar voelde we ons ook verantwoordelijk voor. Samen met H&G deden we daarom opnieuw een poging in de tweede helft van 2020.

We zijn in gesprek gegaan met het centrummanagement, wat vervolgens in het licht van het parkeerinitiatief een rapport heeft laten opstellen door onderzoeksbureau DTNP.  Daaruit blijkt dat de meest ideale parkeersituatie in Valkenswaard eigenlijk een vorm van “alles of niks” is. Óf je gaat naar volledig vrij, of je houdt het bij het oude. Maar wat ook heel duidelijk naar voren komt: Bij volledig vrij lossen de parkeerproblemen rond het centrum, aan de randen - waar het gros van de parkeerknelpunten zich bevinden - op.

Die win-win hoopte we als CDA-fractie uit te dragen met de motie welke we samen met H&G indienden afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering: Een gewenste parkeersituatie zoals aangegeven door onze ondernemers in het centrum en tegelijkertijd de knelpunten van bewoners - die echt wel impact hebben; denk aan het niet kunnen ontvangen van bezoek – op te lossen.

Natuurlijk realiseren we ons dat in dit traject van ongeveer een jaar we steeds tegen de muur van betaalbaarheid aanliepen. Als de vraag hoe we dit gaan betalen aan bod kwam had er niemand een antwoord. Maar dat antwoord is andere gemeentes wel degelijk gevonden en dus vragen we in de motie het college te zoeken naar die antwoorden voor Valkenswaard.

Davey Gerlings: “Waar we als CDA in eerste instantie sceptisch stonden tegenover het uitbreiden van gratis parkeren in Valkenswaard, zijn we samen met inwoners toch tot de conclusie gekomen dat dit een vurige Valkenswaardse wens is die het onderzoeken waard is. Die onze ondernemers perspectief kan bieden op een beter businessplan en bewoners op een auto voor de deur of bezoek.”

Voor de motie en lijst met knelpunten KLIK HIER.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.