13 oktober 2020

CDA Valkenswaard fractie steunt de boodschappenmand

In dit dossier trok het CDA vol de kaart van de Boodschappenmand. De feiten zijn dat zij onmisbaar zijn voor Valkenswaard, zeker ten tijden van corona.

De fractie gelooft dat een verhuizing tijd en energie gaat kosten van wethouders, ambtenaren en bovendien vrijwilligers. Kostbare tijd die dan niet ingezet kan worden voor het verdere traject van doorontwikkeling van ons armoedebeleid waar het college samen met de Boodschappenmand nu al serieuze stappen in zet.

Gezien de wens van de Boodschappenmand en de verklaring dat zij in het huidige pand willen blijven zitten organiseer je een strijd die wat de CDA-fractie betreft absoluut niet wenselijk is en als resultaat een hoop frustraties zal opleveren. We hebben al vaker gezegd: De béwúste keuze voor een voedselbank als zelfstandige stichting zorgt er voor dat zij een “veto” hebben voor wat betreft de huisvesting.

De onzichtbare kosten wegen wat ons betreft op tegen het voordelig financieel resultaatje van verhuizing. Bovendien heeft het CDA de stellige overtuiging dat als de wethouder vastgoed een verlenging in het verschiet stelt van 2,5 of zelfs 5 jaar hij een mooi onderhandelingsresultaat zal presenteren.

Dat zijn de overwegingen van het CDA geweest om een motie op onderdelen te steunen, waarin het college verzocht werd om het huurcontract van het pand aan de Geenhovensedreef te verlengen. U heeft ook recent in de krant kunnen lezen dat rust in de tent nu nodig is.

 

Davey Gerlings, fractie voorzitter CDA Valkenswaard

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.