30 juni 2020

CDA Valkenswaard gaat voor volkshuisvesting jongeren en andere starters

Vorig jaar heeft de gemeenteraad van Valkenswaard nieuwe rekenkamercommissie-leden benoemd. Een rekenkamer kan beleid en keuzes van een gemeente tegen het licht houden en toetst daarbij bijvoorbeeld of het geld wel goed wordt uitgegeven. Ze kan daarnaast aanbevelingen doen om het anders of beter te doen. Hiermee helpt ze de gemeenteraad bij het uitvoeren van haar controlerende taak. Gemeenten zijn verplicht om een rekenkamer, in wat voor vorm dan ook, te hebben. Bij het aanstellen van de rekenkamer konden verschillende raadsfracties suggesties aandragen. In december heeft het CDA Valkenswaard de suggestie meegegeven om onderzoek te doen naar starters op de Valkenswaardse woningmarkt.Vorig jaar heeft de gemeenteraad van Valkenswaard nieuwe rekenkamercommissie-leden benoemd. Een rekenkamer kan beleid en keuzes van een gemeente tegen het licht houden en toetst daarbij bijvoorbeeld of het geld wel goed wordt uitgegeven. Ze kan daarnaast aanbevelingen doen om het anders of beter te doen. Hiermee helpt ze de gemeenteraad bij het uitvoeren van haar controlerende taak. Gemeenten zijn verplicht om een rekenkamer, in wat voor vorm dan ook, te hebben. Bij het aanstellen van de rekenkamer konden verschillende raadsfracties suggesties aandragen. In december heeft het CDA Valkenswaard de suggestie meegegeven om onderzoek te doen naar starters op de Valkenswaardse woningmarkt.

Zelf ben ik ruim een jaar op zoek geweest naar een woning in Valkenswaard en heb ik dus ervaren hoe lastig het is om aan een woning te komen. Uit recent onderzoek blijkt ook dat als je in Valkenswaard bijvoorbeeld een startende brandweerman of verpleegkundige bent, je met dat salaris slechts in aanmerking komt voor 0,5% van alle beschikbare woningen in Valkenswaard. Daar moet verandering in komen!

Als CDA hebben we in januari een motie ingediend om starters te faciliteren en deze motie is ook aangenomen. Zo hebben we het college van B&W verzocht om de grens voor de starterslening te verhogen. Deze ondergrens van woningwaarde past niet bij de lastige praktijk waarin jongeren zich nu bevinden. Zo staan er op dit moment geen woningen op Funda waarvoor jongeren, jonge gezinnen of starters een beroep kunnen doen op de starterslening.

Twee weken geleden presenteerde de rekenkamercommissie haar onderzoeksplan naar het startersbeleid in Valkenswaard. Nu de woonvisie 2014-2020 ten einde loopt, is het de vraag of het startersbeleid effectief is en heeft gefunctioneerd in de praktijk. De nieuwe rekenkamercommissie wil dit graag in kaart brengen via een onderzoek. Daar kunnen we als gemeenteraad dan weer van leren om in de toekomst de starter als CDA nog beter te bedienen!

Klik HIER voor het onderzoeksplan en HIER voor de suggestie vanuit het CDA.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.