07 februari 2024

CDA Valkenswaard Nieuws Januari 2024

 • Evert de Jong wordt 8 feb 2024 benoemd als ondersteunend raadslid om namens CDA deel te nemen aan oordeelsvormende en beeldvormende raadsvergaderingen.
 • Het college heeft besloten om de locatie van ’t Pumpke te gebruiken voor woningbouw. Dit, tegen de wens van het bestuur van ’t Pumpke omdat bij een verplaatsing van ’t Pumpke waarschijnlijk geen sprake zal zijn van een grote buitenlokatie. Wordt vervolgd!
 • Het schoolbestuur van de BSO Pionier heeft een plan ingediend bij het gemeentebestuur voor een verbouw/nieuwbouw van de huidige school. De fractie betreurde dat de besluitvorming over deze BSO zo lang duurde en is daarom blij met de vooruitgang.
 • In januari heeft het college inzicht gegeven in het vernieuwde grondbeleid. De CDA fractie betreurt het dat het college kiest voor een dynamisch grondbeleid omdat er o.a. te weinig financiële middelen zijn voor een gemeentelijke grondverwerving en neemt zo toch een afwachtende houding aan.  De CDA fractie had liever een meer actievere houding van het college om zo meer woningbouw mogelijk te maken. Overigens blijft wel overeind dat van het totale nieuwbouwprogramma per jaar 30 % sociale koop en/of huur moet zijn.
 • Verder is er een bijeenkomst geweest omtrent het sociaal domein. Het valt de CDA fractie op dat er geen specifiek beleid is voor de ouderen/senioren en/of mensen met een beperking. De fractie zal zich tzt zich daar bij de besluitvorming sterk voor inzetten.
 • Afgelopen maand is er een oordeelsvormende vergadering geweest over de Wedert. Eerder heeft de fractie zich al sterk gemaakt voor een spoedige vernieuwing van de kleedhokjes bij het buitenbad. Dit heeft geresulteerd in een tijdelijke invulling voor komende zomer en een  definitieve invulling voor zomer 2025. Verder wil de fractie zich inzetten voor meer gelegenheid voor gratis zwemmen (extra halve dag per week) en zal hiervoor een amendement indienen.  Ook betreurt de fractie dat er geen sprake meer is van georganiseerd schoolzwemmen in de Wedert.  Verder is het opmerkelijk dat de sporthal bij de Wedert zo vaak leegstaat. Daarom is er gevraagd om meer samen te verwerken met de andere verenigingen op Den Dries om zo minder leegstand van de sporthal te realiseren.
 • Ook ondersteunt de fractie het voorstel om het budget (nu € 2 miljoen) voor startersleningen te verhogen met € 500.000. De fractie overweegt wel een amendement in te dienen om te voorkomen dat binnen 3 jaar na ontvangst van de starterslening (o.a. geen rentekosten) de woning weer wordt doorverkocht.  De fractie meent dat dan een eventuele winst op de doorverkoop terug moet naar de gemeente. 
 • Voor de viering van 80 jaar Bevrijding heeft het college € 50.000 vrij gemaakt voor de organiserende verenigingen. De fractie constateerde dat er te weinig coördinatie is bij de gemeente van dit zgn bevrijdingsfeest. Daarom zal de fractie een motie ondersteunen om meer coördinatie bij de gemeente te leggen.  

CDA fractie-bestuur

 • Eduard Kerssemakers bezoekt ook de regionale (MRE verband) CDA bijeenkomsten. Recent was er een bijeenkomst in Bladel. Naar aanleiding hiervan is er in februari een overleg tussen de CDA fractievoorzitters van Heeze-Leende, Valkenswaard en Cranendonck. Deze twee gemeenten zijn nl naast Valkenswaard ook opdrachtgevers/eigenaar van het A2 samenwerkingsverband. Onderzocht wordt hoe een betere samenwerking maar vooral informatie uitwisseling mogelijk is.
 • Eduard heeft contact gezocht meet medewerkers van Studio24 Valkenswaard om duidelijkheid te krijgen omtrent de invulling van de nieuwe lokale omroep.  In feb ontvangt de fractie een vertegenwoordig van Studio24 in de fractie. In maart volgt hierover besluitvorming in de gemeenteraad.
 • In maart houdt de fractie een denktank in de Achelse Kluis. De kosten hiervan worden betaald uit de fractievergoeding die de fractie ontvangt van de gemeente. Insteek van deze denktank is vooral teambuilding, samenwerking binnen de fractie en focus om hoofdonderwerpen in het komende jaar. 
 • In feb ontvangt de fractie een medewerker van de griffie in de fractie om zo de samenwerking tussen de griffie en de CDA fractie te versterken.  

De CDA-fractie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.