30 januari 2021

CDA Valkenswaard oproep aan Valkenswaard Marketing: Geef het goede voorbeeld bij de vlaggenactie van het Striepersgats Carnaval!

De huidige coronamaatregelen maken het onmogelijk om dit jaar carnaval te vieren zoals we gewend zijn. Een gigantisch gemis voor Valkenswaard, want het feest van de saamhorigheid en van elkaar ontmoeten kunnen we nu wel gebruiken. Er wordt dit jaar geen enkele officiële carnavalsactiviteit georganiseerd door de Striepersgatse Openbare Carnaval. Dit jaar komt er géén prins, géén optocht of carnavalszitting. Maar, gelukkig zoeken alle carnavalsverenigingen naar de mogelijkheden binnen de huidige COVID-regels en gaan ze – en zijn ze - creatief aan de slag met alternatieven.

Één van de zaken die daarbinnen opgepakt is door de Stichting Carnavalsviering Striepersgat is de oproep om dit jaar massaal in Valkenswaard de Striepersgatse vlag te laten wapperen. Een super-idee van saamhorigheid natuurlijk. Het bestuur van de stichting heeft dan ook vervolgens aan Valkenswaard Marketing gevraagd hier aan mee te doen, door de O’Nice barniers te vervangen door de vlaggen van het Striepersgats Carnaval. Maar wat schetst onze verbazing: Zij krijgen 0 op rekest van Valkenswaard Marketing!

Juist nú moeten we met elkaar laten zien dat we carnaval als gemeente Valkenswaard niet vergeten zijn, dat we op basis van creativiteit en saamhorigheid manieren vinden om carnaval tóch doorgang te laten vinden en dat we perspectief bieden op een ‘normaal’ carnaval met alle festiviteiten in 2022. Er is wel degelijk een carnaval in 2021, zij het op een andere manier. Met kerst verlichten we Valkenswaard ook nog steeds (terecht) met kerstverlichting, hoewel we weten dat de afgelopen kerst anders dan welke kerst dan ook is geweest.

Als CDA hebben we eerder gevraagd naar het eerder en uitgebreider aanlichten van Valkenswaard. Juist in deze donkere tijden is licht een teken van hoop en creëer je saamhorigheid. In combinatie met de oproep van het Striepersgats Carnaval aan alle inwoners kunnen we als gemeente nu ook saamhorigheid creëren door massaal vlaggen op te hangen én daar als gemeente Valkenswaard aan mee te doen. Laten we als gemeente daar ook het goede voorbeeld in geven zodat onze inwoners zullen volgen.

Het CDA heeft alle fracties in de gemeenteraad gevraagd deze oproep te steunen, omdat er geen mogelijkheden meer voor zijn in een raadsvergadering. Die vindt simpelweg niet meer plaatst voordat carnaval 2021 van start gaat. Met het delen van deze cris de coeur hoopt de CDA-fractie op een heroverweging van Valkenswaard Marketing.

Davey Gerlings, Fractievoorzitter CDA Valkenswaard

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.