16 november 2020

CDA Valkenswaard wil een “actieplan Kerverij”

Als Valkenswaard staan we bekend om de leegstand in ons winkelcentrum. De laatste jaren heeft het CDA hier vaak aandacht voor gevraagd. Ook bij de begrotingsbehandeling van donderdag 5 november jl. heeft het CDA een motie ingediend waarin werd gevraagd om een actieplan Kerverij. De Kerverij van grote invloed is op de leegstand en leegstandscijfers en er liggen kansen om hier te versnellen.

Ondernemers in het winkelcentrum van Valkenswaard hadden het al niet altijd gemakkelijk. Maar het coronavirus deed daar nog een schepje bovenop. Ze zijn enige tijd gesloten geweest en de horeca is dat nu nog steeds. Personeel blijft thuis als ze beginnen te snotteren. Hoe mooi is het dan als er winkeliers beginnen in het centrum, juist in deze tijd? Het CDA is trots op de jonge ondernemers die in coronatijd de nek uit steken! Als voorbeeld noemen we Rodi, Sereen, Kaaz, Nora en Speulgoed.  

En wat te denken van Intertoys, die terugkeert. En zelfs de transformatie van winkels naar wonen begint op veel plekken vorm te krijgen. Er gebeurt wat in ons winkelhart!

Hoe kan het dan, dat Valkenswaard nog steeds bekend staat als kampioen leegstand? Dat als er een artikel gepubliceerd wordt - zoals laatst het artikel over winkels in Bladel in het ED (https://www.ed.nl/kempen/overal-leegstand-van-winkels-maar-niet-in-de-sniederslaan-in-bladel~abdc1cfc/) – Valkenswaard om negatieve redenen genoemd wordt? Het CDA Valkenswaard denkt dat dit in grote mate te maken heeft met de Kerverij. Een plek waar na gesprekken met de eigenaar van de Kerverij het nu al ruim anderhalf jaar wachten is op een haalbaarheidsonderzoek.

Het college van B&W is heel duidelijk geweest: Hier is geen plek meer voor winkelruimte en het college is zelfs bereid te werken met harde maatregelen zoals een uitsterfconstructie (zo blijkt uit het plan van aanpak wat ze eerder lanceerde). Maar willen we serieus werken aan de Valkenswaardse leegstandsopgave, vindt het CDA dat we daar veel meer snelheid moeten maken. Er zijn zo veel meer opties dan wachten!

Bij de begroting vroeg de CDA-fractie daarom in een motie om een toetsbaar actieplan Kerverij. Hoe kunnen we hier snelheid maken? En wat zijn onze mogelijkheden? En kunnen we eindelijk van start met de transformatie van de Kerverij? Een uitsterfconstructie kan juridisch bijvoorbeeld wel enige tijd duren. Alle raadsleden stemde vóór de motie tijdens de begrotingsbehandeling. We zullen als CDA-fractie nu scherp op de uitvoering van de motie letten.

Davey Gerlings

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.