10 november 2022

CDA Valkenswaard zet zich door motie en amendementen in om kwetsbare mensen in de wijk nog beter te kunnen ondersteunen

Bijna wekelijks staat er wel een bericht in de krant of op social media over knelpunten in de zorg of overbelaste mantelzorgers. De ontwikkelingen op het gebied van wachtlijsten, toenemende vergrijzing, eenzaamheid en mentale problematiek vragen om actie. De gemeente kan niet alles beïnvloeden, maar wat kan wel?

Zorgen dat er een duidelijk aanspreekpunt is in de wijk voor inwoners en zorgverleners, iemand die kan helpen om de weg te vinden naar activiteiten, maatjes, ontmoetingsplekken en ondersteuning. En die vrijwilligers enthousiast maakt en ondersteunt om samen mooie initiatieven in de wijk neer te zetten. CDA Valkenswaard had zich afgelopen tijd al ingezet om hiervoor draagvlak en budget te realiseren. Tijdens de bespreking van de begroting heeft de raad hiervoor tot aan 2026 jaarlijks budget gereserveerd.

 

Zie hier de amendementen ‘Wijkgerichte ondersteuning’ en de motie ‘Elke wijk een gezicht’.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.