26 februari 2021

Chalet Loonderweg mag geen nieuw kampje worden

Waar de indieners van de motie tijdens de raadsvergadering van 25 februari eerder nog tegenover elkaar stonden op dit dossier, stonden ze nu naast elkaar. Een situatie die we als CDA fractie in elk geval een stuk prettiger vinden!

De meerderheid van de gemeenteraad heeft een motie aangenomen om de inmiddels beruchte chalet voor twee inwoners met een medische indicatie (inwoners die dus ziek worden van het wonen in een reguliere woning en terug moeten naar een woonwagen) niet te plaatsen aan de Loonderweg. Het college heeft die motie niet overgenomen en de trein van het plaatsen van die chalet dendert ondertussen dus gewoon door.

Ondanks alle openstaande raadsvragen, de mogelijke bezwaarprocedure en de gang naar de rechter die nog open staat en die dus wellicht tot een andere keuze kunnen leiden – wilden we als indieners van de motie toch alvast wat zekerheden borgen voor omwonenden van de Loonderweg. Zelfs als de vragen, het bezwaar of een gang naar de rechter niet tot een andere keuze leiden kunnen we beter aan de voorkant kaders meegeven zodat we achteraf niet worden verrast met bijvoorbeeld meerdere chalets op dit perceel aan de Loonderweg. Het zijn ook zekerheden die omwonenden in een gesprek met het college niet gegeven konden worden en waarvan omwonenden in gesprek met het CDA hebben aangegeven graag duidelijkheid in te willen hebben.

Wat het CDA betreft ontstaat er op deze locatie geen nieuw kampje. Zeker niet na alle inzet de afgelopen jaren om in Valkenswaard deze inwoners te laten integreren in woonwijken en ze te huisvesten in ‘reguliere woningen’.

Die zekerheden verzoeken we met deze motie te borgen en staan verwoord in het dictum van de motie CDA-H&G-SvV-VVD:

Verzoekt het college:

  1. Op het perceel aan de Loonderweg op geen enkele wijze meer dan één tijdelijke wooneenheid toe te staan.
  2. Met betrekking tot de voorgenomen plaatsing van een chalet aan de Loonderweg op schrift vast te leggen:
    1. Dat gezinshereniging door middel van uitbreiding niet op bedoelde locatie mogelijk is;
    2. Dat de wooneenheid alléén voor deze specifieke bewoners met een medische indicatie is en dat geen enkele vorm van inwoning mogelijk is;
    3. Dat de bewoning eindigt en het chalet wordt verwijderd na afloop van de termijn uit de omgevingsvergunning of zo veel eerder als bewoning door de bewoners met een medische indicatie niet meer mogelijk is.

Davey Gerlings, Fractievoorzitter CDA Valkenswaard

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.