02 december 2021

De poortwachters van de coronapandemie

Recent ontving de CDA fractie een ‘raadsinformatiebrief’ over de Precario- en Reclamebelasting in 2021. Daarin viel te lezen dat het college heeft besloten om helemaal geen precariobelasting te heffen op terrassen over 2021, onderscheid te maken in kwijtschelding van de reclamebelasting. Voor horecaondernemers wordt de reclamebelasting volledig kwijtgescholden, voor niet-essentiële winkels en dienstverleners wordt de reclamebelasting voor 50% kwijtgescholden en voor essentiële winkels wordt de reclamebelasting helemaal niet kwijtgescholden. Het nadeel wordt ten laste gebracht van de coronagelden.

Als CDA zijn we blij dat het college de keuze heeft gemaakt voor compensatie aan ondernemers voor de coronapandemie via de precario- en reclamebelasting. Het is absoluut geen eenvoudige tijd geweest voor horeca, winkels en dienstverleners. Het CDA is trots op hoe onze ondernemers in Valkenswaard, Dommelen, Borkel en Schaft zich er door heen hebben geslagen en hebben geïnvesteerd in de veiligheid van onze gezondheid.

Toch heeft het CDA in een motie gevraagd een andere keuze te maken, namelijk een generieke kwijtschelding zonder onderscheid tussen horeca, niet-essentiële winkels en dienstverleners en essentiële winkels en dienstverleners.

Er is een keuze gemaakt om verschil te maken in kwijtschelden van reclamebelasting die een relatie heeft met corona-beperkingen. Maar een onderscheid is altijd arbitrair. Het geeft ook een waardeoordeel over de beperkingen die gelden en golden. Cijfers wijzen uit dat de supermarkten, drogisterijen, bouwmarkten en tuincentra het tijdens de coronacrisis heel erg goed gedaan hebben. Maar bij twee van deze branches schelden we 50% van de reclamebelasting kwijt, en bij twee branches schelden we niets kwijt. Door onderscheid te maken creëren we situaties die niet altijd uit te leggen zijn en dat is volgens het CDA niet wenselijk.

De brief is inmiddels ook ingehaald door de maatregelen genomen op 13 november jl. en de “lockdown-achtige maatregelen” van nu. Die beperken alle Valkenswaardse ondernemers. Wat betekent het ontbreken van een koopavond voor de inkopen voor de feestdagen? De huidige steunmaatregelen voor ondernemers zijn ook een stuk soberder dan in het begin van de coronapandemie.

Er zijn in de ogen van het CDA géén ondernemers die het goed hebben gedaan dankzij corona, maar alleen ondernemers die het goed hebben gedaan ondanks corona. Elke ondernemer is en was poortwachter in bestrijding van het coronavirus en heeft moeten investeren in spatschermen, anderhalvemeter-stickers, allerlei fysieke aanpassingen én medewerkers speciaal moeten inzetten om alles veilig te houden voor iedereen. We hebben wat dat betreft absoluut met succes een beroep gedaan op onze Valkenswaardse ondernemers. Die poortwachtersfunctie verdient volgens het CDA alle erkenning én waardering van ons als gemeente Valkenswaard.

Daarom heeft de CDA-fractie tijdens de raadsvergadering van november een motie ingediend om geen onderscheid te maken in kwijtschelding van de reclamebelasting, maar deze voor álle Valkenswaardse ondernemers kwijt te schelden. Erkenning en waardering van de poortwachters van Valkenswaard. De motie werd met een grote meerderheid aangenomen.

Davey Gerlings, Fractievoorzitter CDA Valkenswaard

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.