01 oktober 2023

Eduard Kerssemakers geinstalleerd als gemeenteraadslid CDA Valkenswaard met een terugblik

Hallo,

Hierbij mijn eerste terugblik op de raadsvergadering van 28 september. Na mijn installatie gisteravond, was meteen duidelijk dat er twee belangrijke agendapunten te bespreken waren. Nl het mobiliteitsplan en de parkeervisie.

Het mobiliteitsplan geeft aan hoe de gemeente Valkenswaard het centrum qua infrastructuur/wegen wil invullen. Daarbij is goede bereikbaarheid van oa de winkels belangrijk maar natuurlijk ook veiligheid van alle weggebruikers. Per saldo heeft de CDA fractie dit plan wel ondersteund maar wel met  enkele aanpassingen (ondersteuning moties en amendementen). Zo worden enkelen wegen 30/50 km wegen en wordt de wegenstructuur rondom de Markt medio 2024 geëvalueerd (nadat de afronding van de Leenderweg aan de Zuidkant gereed is). Ook zal het college extra aandacht vragen voor het Openbaar Vervoer zodat het niet slechter wordt. Daarbij spelen de overvolle bussen van/naar Eindhoven ook een rol.  Ook ondersteunt de CDA fractie een nader onderzoek om de veiligheid van de nieuwe fietsoversteek Dommelseweg bij de Watermolen te verbeteren.

Het wel/niet gratis parkeren was het belangrijkste onderwerp van de avond. Per saldo heeft een grote meerderheid van de raad aangegeven dat zgn scenario C het handhaven van betaald parkeren, zou moet blijven. Daarbij was de mening van het CDA het CDA belangrijk.

 •          CDA voorstander van scenario C omdat:
  • Knelpunten in centrum nog niet allermaal zijn opgelost; dit nog te doen;
  • Vergunningenstelsel beter nog aanpassen bv meer blauwe zones en dan gehele systeem van betaald parkeren aanpassen
  • Betaald parkeren heeft relatief laag tarief; is verdedigbaar omdat de gemeente daar tegenover ook veel kosten maakt om situaties zo in te richten
  • Betaald parkeren mn voor bezoekers van Valkenswaard is; geen mensen uit Valkenswaard  veel minder
  • Niet goed voor Stimuleren fietsgebruik (landelijk onderzoek meeste autoritten minder dan 7 km): voor eigen inwoners
  • Gemeentelijke financiële situatie niet goed is (zie ook sept circulaire 2023 van het Rijk) en dan zeker niet € 600.000 structureel minder in gemeentekas (bij gratis parkeren) ; per saldo zullen de inwoners van Valkenswaard dit gat straks moeten dichten/betalen bv via OZB verhogingen
  • Milieubeleid/verduurzaming ook niet zichtbaar in dit voorstel; zie bv gemeenten die van parkeerplaatsen ook bv met zonnepanelen en laadpalen de verduurzaming inhoud geven
  • Zie ook dat de handhaving momenteel ook niet op orde is en er dus ook vaak niet betaald wordt geparkeerd (zeker door inwoners van Valkenswaard (vraag daarom : wat wordt werkelijk geind aan parkeergeld tov geraamde inkomsten 
  • Conclusie
   • CDA voor scenario c
    • En zsm verkeerskundige knelpunten oplossen
    • En in overleg met betrokken inwoners vergunningensysteem incl blauwe zones beter invullen   
    • Handhaven van betaald parkeren (scenario C)

Bij dit agendapunt heeft de CDA fractie ook haar steun gegeven aan verbetering van het Goorkespad als fietspad en het opnieuw bekijken van de diverse zgn blauwe-zones.

Bij de start van de vergadering heeft de CDA fractie ook aandacht gevraagd (zgn vragenhalfuurtje) voor:

 • Basisschool Windroos waar door defecte zonwering, de temperaturen in de klaslokalen te hoog zijn;
 • Vliegveld Eindhoven om met het vliegveld te overleggen over gewijzigde vliegroutes over Valkenswaard
 • Vleermuizen ivm met mogelijke hoge kosten vanwege onderzoek naar vleermuizen bij isolatie van woningen.   

Per saldo een drukke avond voor Rick en mij maar wel een leuke manier om als nieuw raadslid meteen aandacht te vragen en te krijgen voor de belangen van de burgers van Valkenswaard.

Namens CDA fractie

Rick en Eduard

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.