27 februari 2021

Een toekomstvisie voor Borkel en Schaft

Een toekomstvisie voor Borkel en Schaft

Het was Frans Jansen die het in 2017 in het CDA-verkiezingsprogramma amendeerde. We moeten serieus gaan kijken naar wat de toekomst voor Borkel en Schaft inhoudt voor ons als gemeente Valkenswaard, een toekomstvisie Borkel en Schaft neerleggen, en daar ook middelen voor over hebben en een uitvoeringsprogramma creëren samen met de inwoners en het dorpsinitiatief – dat al een uitgewerkt toekomstplan heeft.

Om dat te bewerkstelligen én als CDA de keuze te durven maken voor die mooie toekomst van het dorp diende de fractie afgelopen raadsvergadering, samen met H&G en de VVD een motie in.

Uit het onderzoek van ICS over de school in Borkel en Schaft blijkt dat de kwaliteit van het onderwijs op de St. Servatius buitengewoon goed is. Leerlingen en ouders scoren de school ver bovengemiddeld. Voorzieningen als een school, zo blijkt uit het onderzoek, zijn van cruciaal belang voor de keuze van veel mensen om voor Borkel en Schaft te kiezen als plek om te wonen. En ondanks deze absolute pluspunten van de school heeft iedereen zijn stinkende best moeten doen om de school in Borkel en Schaft te behouden.

Een kleine school is gewoon kwetsbaar, zo blijkt ook uit het rapport. En dus moeten we met zijn allen onder andere zorgen voor betrokkenheid bij het dorp, bij bijvoorbeeld de verenigingen, zodat ouders juist voor de school in Borkel en Schaft kiezen. En moeten we blijven bouwen om te zorgen voor continuïteit en nieuwe aanwas van leerlingen. Al deze zaken staan dan dus natuurlijk niet op zichzelf en verdienen een integrale allesomvattende aanpak van onze kern Borkel en Schaft. Zonder school geen dorp, maar ook zonder woningbouw én verenigingsleven én andere voorzieningen niet. Die zaken kunnen niet los van elkaar worden gezien in een kleine kern.

Door uit te spreken dat Borkel en Schaft een school verdient, spreken we ons ook uit over de toekomst van Borkel en Schaft. Dat Borkel een toekomst verdient!

De motie werd aangenomen en het CDA ziet uit naar de uitwerking door het college. U kunt de motie HIER teruglezen.

Davey Gerlings, Fractievoorzitter CDA Valkenswaard

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.