15 november 2022

Fractievoorzitter CDA Valkenswaard Arianne Valkhof vergelijkt tijd waar we in zitten met steeplechase

Voor onze fractie voorzitter Arianne Valkhof was het de eerste keer dat ze samen met Rick Doddema de begrotingsbehandeling in ging.

In haar betoog vergeleek ze de tijd waar we in zitten als inwoners, gemeente en raad met een steeplechase. In dit geval een hardloopwedstrijd waarin steeds opnieuw hindernissen opduiken en het eindpunt (de steeple) nog niet in zicht is. We leven in onrustige tijden, waarin er naast de hindernissen die we als gemeente al moeten nemen steeds nieuwe uitdagingen of vraagstukken opduiken waarvan we de consequenties lang niet altijd kunnen overzien. Bijvoorbeeld de gevolgen van de oorlog in Oekraïne op prijzen zoals van energie, grondstoffen en consumptiegoederen. Maar ook de structurele personeelstekorten in een heleboel sectoren zoals de zorg. Dit heeft veel effect op onze inwoners waarvan er steeds meer moeite hebben om rond te komen of niet tijdig de ondersteuning kunnen krijgen die ze nodig hebben en daardoor veel hindernissen ervaren.

Arianne vroeg aandacht voor overbelaste mantelzorgers en wat de gemeente wèl kan doen om kwetsbare mensen te ondersteunen. Op dit laatste onderwerp nam de raad een amendement aan van CDA Valkenswaard om in elk geval tot aan 2026 structureel budget vrij te maken voor wijkgerichte ondersteuning. Daarnaast verzocht ze opnieuw om eerder gedane toezeggingen concreet op te pakken, zoals een 30 km gebied op Carolusdreef / Waalreseweg, vernieuwen van de zwembadhokjes bij het buitenbad van de Wedert en het realiseren van een basketbalveld.

De steeplechase vergeleek ze tenslotte ook met de gemeente die afgelopen tijd steeds voor nieuwe uitdagingen staat maar waar het tegelijkertijd ook moeilijk voor is om vacatures te vervullen. Belangrijk dus om extra kritisch te blijven op wat haalbaar is en eventuele dilemma’s bespreekbaar te blijven houden. Zoals de uitdagingen die onze agrariërs gaan ondervinden in verband met de stikstofcrisis en de hulp die ze daarbij nodig hebben van de gemeente.

Lees hier haar betoog.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.