04 november 2021

Historisch besluit ALV CDA Valkenswaard: Éérste vrouwelijke lijsttrekker ooit!

Op 3 november jl., tijdens de algemene ledenvergadering van het CDA Valkenswaard is Arianne Valkhof unaniem door de leden gekozen als lijsttrekker op voordracht van het bestuur voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Zij is daarmee de eerste vrouwelijke lijsttrekker ooit voor de christendemocraten van Valkenswaard.

Arianne zit sinds 2018 in de gemeenteraad, is woordvoerder op het sociaal domein en volgt met deze beslissing Mart Wijnen op. Arianne: ”De afgelopen jaren heeft de fractie altijd geprobeerd de inhoud voorop te stellen, feiten te verzamelen en in gesprek te gaan met betrokkenen om goede afwegingen te kunnen maken. We hebben bewust gekozen voor de positieve insteek. Die lijn wil ik met het CDA voortzetten!”

Arianne wil dat vanuit een rol als lijsttrekker doen omdat ze veel complexe uitdagingen op Valkenswaard, Dommelen en Borkel en Schaft ziet afkomen: “De moeite die het kost voor veel mensen om een woning te vinden, de grote personeelstekorten in de zorg, de wachtlijsten voor inwoners die op zoek zijn naar passende zorg voor zichzelf of een naaste, de gevolgen van klimaatverandering zoals wateroverlast.”

Die uitdagingen aanpakken zijn, gezien de grote uitgaven als gevolg van overheveling van taken vanuit de Rijksoverheid, niet gemakkelijk. Arianne: “Hoe zorgen we ervoor dat mensen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben en dat Valkenswaard een fijn en veilig dorp blijft om te wonen, juist ook voor de toekomstige generatie? Het zijn vragen waar ik de komende periode een antwoord op wil krijgen.”

“Er zijn vele mooie initiatieven maar het kost soms kruim en discussies om iets van de grond te krijgen. Tegelijkertijd zit er zo veel kracht in Valkenswaard!” Arianne denkt dat we door nog meer samen op te trekken, creatief durven te zijn en elkaar meer te vertrouwen veel kunnen bereiken en daar wil ze zich graag voor inzetten. Het bestuur van het CDA Valkenswaard is trots dat de partij deze historische stap maakt en dat Arianne unaniem tot lijsttrekker verkozen is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.