31 oktober 2023

Landelijke inzet CDA

Ook het landelijke CDA zet zich in. Flinke aanpassingen belastingplannen

Het CDA heeft de versobering van de vrijstelling op erf- en schenkbelasting teruggeschroefd. Het kabinet was van plan de vrijstelling te verlagen van 83 naar 70 procent. Door een aanpassing van het CDA is dat beperkt tot 75 procent. Oude familiebedrijven vallen nu vaak niet onder de Bor, omdat de aandelen bij de invoering van die regeling over te veel familiebedrijven was verspreid. Juist deze mooie familiebedrijven die al generaties bestaan en geworteld zijn in de samenleving, krijgen nu een toegangsticket voor de Bor zodat er een gelijk speelveld is. Ook het probleem voor familiebedrijven die steeds groter worden en daardoor buiten de Bor vallen, wordt hiermee opgelost. Het is onfatsoenlijk dat bedrijven die lang bestaan op een gegeven moment hun recht op de Bor zouden verliezen.

Bij de Algemene Politieke Beschouwingen pleitte fractievoorzitter en lijsttrekker Henri Bontenbal voor een verlaging van de energiebelasting om de hoge energierekening te verzachten. Tweede Kamerlid Inge van Dijk diende daarom een amendement in dat de energiebelasting verlaagt. Gezinnen krijgen daarmee een buffer voor hun energierekening.

Jongeren zijn bij de invoering van het leenstelsel verteld dat ze vooral geen ‘leenangst’ moeten hebben. Het CDA is altijd tegen het leenstelsel geweest. Nu de rente op de studielening stijgt, slepen zij een nog grotere financiële last met zich mee. Het CDA heeft daarom voor het voorstel gestemd om de gestegen studierente te verlagen. Daarvoor wordt de expatregeling minder aantrekkelijk gemaakt, ook om misbruik tegen te gaan.

Het belastingstelsel is te ingewikkeld. Dat aanpakken vraagt om breed draagvlak, maar gaat langer duren dan een kabinetsperiode. Daarom diende Inge van Dijk een motie in met de opdracht een tijdelijke commissie in te stellen voor de herziening van het belasting- en toeslagenstelsel. 

Bron : Flinke aanpassingen belastingplannen (cda.nl) 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.