06 oktober 2021

Nieuwe accommodatie voor rugbyclub the Vets

Afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering, is een voorstel aangenomen voor vrijgeven van krediet voor een nieuwe accommodatie voor rugbyclub the Vets. De negatieve uitleg om in te stemmen met het besluit is omdat we met elkaar een precedent hebben geschapen van investeringen in sportaccommodaties in Valkenswaard. Ga het maar eens uitleggen: Hier niet, maar daar wel. Meest sprekende voorbeelden zijn de atletiekvereniging AVV, en Voetbalvereniging RKVV Dommelen.

In beide gevallen heeft de gemeenteraad besloten zelfs nog extra te investeren. Maar let wel: heel weloverwogen. Als ik terug mag kijken op enkele overwegingen destijds:

  • Toegankelijkheid van sport, heel basaal vanwege de hygiëne van de kleedkamers en conclusies uit rapporten van de GGD.
  • Breedtesport is zo’n overweging. De beschikbaarheid van sport voor elk geslacht, voor elke leeftijd en ook met een beperking in Valkenswaard natuurlijk.

Hoe mooi was het verhaal van Rosa van 7, velen zullen het gelezen hebben, die dankzij de runnerframe nu rechtop kan sporten bij AVV en zelfs vooruit gaat in de motoriek? Dat je daar als gemeente een kleine rol in speelt is natuurlijk precies wat je moet willen.

  • De maatschappelijke functie van sport, in het bijdragen aan gemeenschapszin.
  • En tot slot de gezondheid van onze inwoners, ook mentaal in de ontspanning en leren omgaan met teleurstellingen (of winst).

En dat zijn allemaal elementen en overwegingen die ook weer terugkomen in de accommodatie van the Vets. Natuurlijk in de eerste plaats omdat er een rapport ligt van de GGD met conclusies die niet mals zijn.

Maar op 19 juni waren de gemeenteraadsleden uitgenodigd om op locatie te komen kijken, altijd goed om een gevoel te krijgen. Je ziet dan dat the Vets echt toe zijn aan nieuwe kleedkamers, bijvoorbeeld voor een dameselftal en de jeugd. Als ouder van een geïnteresseerd kind krab je je nu nog enigszins achter de oren. Maar de gemeenschapszin binnen de club druipt er – vanzelfsprekend zeker ook in de kantine - van af. En je hoort anekdotes van Valkenswaardse tieners met weinig zelfvertrouwen die zich in het rugby ontwikkelen en nu midden in de samenleving durven staan. Een quote van een van de bestuursleden, is me bijgebleven, natuurlijk in het Engels: “Rugby is the only sport where the fat kid gets picked first”. Rugby is ook echt een sport voor iedereen, daar heb ik me laten overtuigen.

De eerder genoemde redenen van investeren in de toegankelijkheid, breedtesport, de maatschappelijke functie en de gezondheid van onze inwoners zijn bij the Vets opnieuw stuk-voor-stuk van toepassing, en dat is ook de reden dat het CDA heeft ingestemd met het voorstel.

The Vets hebben een alternatief plan ingediend bij de gemeente Valkenswaard voor de nieuwe accommodatie, waarin een veel lager bedrag is genoemd dan dat er in het voorstel staat. Omdat het CDA principieel vindt dat the Vets niet de dupe mag worden van meedenken over alternatieven en zelfredzaamheid heeft de fractie geen amendementen gesteund waarin in minder krediet werd voorzien. Wel steunden we de motie waarin het college werd verzocht serieus in te gaan op het gepresenteerde alternatief door the Vets.

 

Davey Gerling, Fractie voorzitter CDA Valkenswaard

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.