21 december 2020

Oproep van de CDA fractie: Laat de klokken luiden met oud & nieuw!

Dit jaar staan alle inwoners uit de gemeente Valkenswaard een stille jaarwisseling te wachten gezien de lockdown zonder uitzonderingen voor oud & nieuw. Als CDA-fractie willen hier graag enigzins verandering in brengen door de kerkklokken in de gemeente om twaalf uur ’s nachts te luiden.

Kerkklokken dienen van oudsher om de omwonende bevolking ergens op te attenderen. Het aanbreken van een nieuw jaar is iets waar mensen naar uitkijken en ook natuurlijk ook samen willen vieren in Valkenswaard. Daarnaast worden kerkklokken gezien als een teken van hoop en eenheid. Wat het CDA betreft is dit een mooi begin van het nieuwe jaar, en willen we dit moeilijke jaar niet in stilte doen eindigen. Daar komt bij dat het nieuws de laatste tijd veelal gaat over ‘wat er vooral allemaal niet kan’, maar willen wij graag inzetten op ‘wat er wel kan’.

Deze bijzondere situatie vraagt wat ons betreft altijd om creativiteit, uiteraard binnen alle maatregelen en voorschriften. Want het kan toch niet zo zijn dat we het nieuwe jaar in een sobere stilte beginnen? Het zou geweldig zijn als we onze kerken in kunnen zetten om iedereen op een speciale manier een goed nieuwjaar toe te wensen. Om die reden deze vraag / onze oproep: Laten we de klokken luiden!

We hebben het college van B&W gevraagd gehoor te geven aan de oproep en contact op te nemen met de kerk.

 

Davey Gerlings, Fractie voorzitter CDA Valkenswaard

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.