27 september 2019

Stand N69

Op dit moment vinden de állerlaatste voorbereidingen plaats voor we echt beginnen met de werkelijke bouwwerkzaamheden: de aanleg van de Nieuwe N69. Hieronder een overzicht van de laatste stand van zaken.

Werken in de bouwkeet
Sinds eind juli zijn werknemers van de provincie Noord-Brabant en Boskalis Nederland gevestigd in het projectgebied. Vanuit de bouwkeet aan de N397, ter hoogte van de Keersop, werken zij samen aan het project. Boskalis is nog volop bezig met het nader uitwerken van het ontwerp, de voorbereiding en inkoop van materieel en materialen, het voorbereiden en aanvragen van vergunningen, het opstellen van uitvoeringsplannen en het afstemmen van het ontwerp en de uitvoeringsplannen met diverse partijen uit het gebied.

Verleggen kabels en leidingen
De nutsbedrijven zijn gestart met het verleggen van kabels en leidingen op de volgende locaties: Leemdijk, Broekhovenseweg, Takkers, Braambos/N397 en de Molenstraat. We verwachten weinig hinder, omdat de werkzaamheden worden uitgevoerd in het veld. Onder de N397 wordt een leiding verlegd middels een boring, zodat het verkeer geen hinder heeft.

Bomenkap, archeologisch onderzoek en bouwrijp maken
Dit najaar start de aannemer met de bomenkap op locaties waar de nieuwe weg komt te liggen. Daarna volgt verder archeologisch onderzoek. Zodra dat helemaal is afgerond, volgt de aanleg van de weg.

Bouwweg
Om tijdens de bouw van de Nieuwe N69 zo min mogelijk overlast te veroorzaken voor de omliggende dorpen, legt Boskalis een speciale bouwweg aan voor het bouwverkeer - buiten de dorpen om. Deze loopt van de Locht in Veldhoven tot de huidige N69 (Luikerweg) en komt op ongeveer dezelfde plek te liggen als de nieuwe weg. Om de bouwweg te bereiken maakt het bouwverkeer met name gebruik van de N397, Kempenbaan (Veldhoven) en Luikerweg.

Informatiebijeenkomsten
Eind dit jaar start Boskalis met de aanleg van de Nieuwe N69. Dan wordt begonnen de aanleg van terpen voor de beekdalbruggen. Voorafgaand organiseren de aannemer en provincie dit najaar informatiebijeenkomsten in Valkenswaard, Bergeijk en Veldhoven. Aan bod komen onder andere het ontwerp, de uitvoeringswijze, hinder, verkeersmaatregelen en de verdere planning. De exacte data worden later breed gecommuniceerd.

Meer informatie
Boskalis staat u graag te woord. Voor vragen met betrekking tot bouwwerkzaamheden Nieuwe N69, kunt u contact met Boskalis opnemen via telefoonnummer 06-50072036 of e-mailen naar infoN69@boskalis.com

Bron : https://www.grenscorridorn69.nl/nieuws/stand-van-zaken-nieuwe-n69-0

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.