27 februari 2022

Valkenswaard krijgt een eigen jeugdlintje

Op Koningsdag is het een goede traditie om mensen die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt met een lintje te decoreren. Een belangrijk criterium voor het verkrijgen van een lintje is een lange periode van maatschappelijke verdienstelijkheid. Criteria die maken dat men vaak pas op gevorderde leeftijd in aanmerking komt voor een onderscheiding. Kinderen en jongeren tot 25 jaar komen vrijwel nooit in aanmerking voor een onderscheiding. Het CDA Valkenswaard wilde hier verandering in brengen en fractievoorzitter Davey Gerlings diende een initiatiefvoorstel in. Donderdagavond 24 februari werd het voorstel aangenomen in de gemeenteraad van de gemeente Valkenswaard.

Davey Gerlings: “De samenleving waarin we anno 2022 leven vraagt, ten gevolge van een terugtrekkende overheid, steeds meer van onze burgers. Om onze samenleving overeind te houden moeten burgers zich veelal als vrijwilliger inzetten voor een ander. Deze last kan niet alleen door oudere vrijwilligers gedragen worden; we hebben daarbij onze jongeren heel hard nodig, sterker nog; zonder hen gaan we het niet redden. De jeugd is de toekomst en verdient onze aandacht. Steeds meer jongeren zetten zich actief in voor de samenleving. Daar hoort de waardering bij die ze verdienen! Er zijn veel jongeren waar we trots op kunnen zijn!”

Alle inwoners van de gemeente Valkenswaard kunnen iemand voordragen voor een jeugdlintje. Een jonge inwoner kan in aanmerking komen voor een lintje als hij of zij bijvoorbeeld een heldendaad verricht, geruime tijd zorgt voor gehandicapten, zieken of ouderen, of moeilijke thema’s als pesten, alcoholgebruik of zinloos geweld bespreekbaar maakt. Een speciale commissie bestaande uit de (kinder-)burgemeester, de wethouder jeugd, ambtenaar kabinetszaken en een vertegenwoordiging van de leerlingenraad van S.G. Were-Di buigt zich over de eventuele toekenning die elk jaar op de Dag van de Rechten van het Kind (20 november) zal plaatsvinden.

CDA-fractievoorzitter Davey Gerlings voorspelde tijdens de raadsvergadering van 24 februari dat deze commissie het druk zal krijgen: “Er zit zo veel kracht in Valkenswaard, er zijn legio voorbeelden van jongeren die zich inzetten voor een ander. Met de uitreiking van het jeugdlintje komt het wel goed.” Hij sprak een speciaal woord van dank uit voor de leerlingenraad van S.G. Were-Di: “Zij zijn de reden dat het een voorstel door- en voor jeugd is geworden en zijn mijn steun en toeverlaat geweest in de ontwikkeling van dit initiatiefvoorstel”.

Davey Germing, Fractievoorzitter CDA Valkenswaard

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.