Met uw steun kunnen wij onze idealen omzetten in daden. Elk bedrag is welkom. Wij hopen dat wij op uw steun mogen rekenen!

Uw bijdrage kunt u overmaken door een bedrag te storten op bankrekening NL76 RABO 0172 0813 43 van CDA Afdeling Vught onder vermelding van "donatie".

Het CDA beschikt over een ANBI-verklaring, dat betekent dat de contributie van leden én vrijwillige bijdragen door de Belastingdienst worden aangemerkt als gift. Daarmee zijn de bijdragen vanaf een drempelbedrag belastingaftrekbaar. Dat maakt een bijdrage fiscaal aantrekkelijk.

Giften vanaf € 4.500,-

Het CDA is wettelijk verplicht giften van bedrijven en personen boven de € 4.500,- openbaar te maken in de financiële verantwoording van het CDA. Aan donaties aan het CDA kan geen enkel recht worden ontleend.

Voor meer informatie over schenkingen kunt u terecht op www.belastingdienst.nl.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.