Tijdens de verkiezingscampagne in 2018 heeft het CDA al aangegeven ernstige twijfels te hebben over de plannen mbt de ombouw van de N65. We hebben onze bedenkingen bij zowel het resultaat (VKA+) als de uiteindelijke rekening voor Vught.

Het VKA+ brengt niet wat we ons als doel hadden gesteld.

  • Het brengt geen verkeersveiligheid in ons dorp, integendeel:
  • Het brengt geen aantoonbare verbetering van de leefbaarheid in ons dorp, integendeel.
  • Het bewaart de ruimtelijke kwaliteit van ons dorp niet, integendeel.
  • Het gooit een nog hogere barrière op, hoger dan we nu al hebben.

Het VKA+ dient met name voor de doorstroming van N65 passanten.

De kosten van het VKA+ zijn inmiddels zo hoog (33 miljoen euro) dat andere, wenselijker uitgaven niet langer mogelijk zijn. De voorzieningen in ons dorp zullen onder druk komen te staan en  geld voor sociale woningbouw, voor duurzaamheid, voor sport en cultuur is er straks onvoldoende of zelfs niet.

In dit dossier zijn alle CDA stukken chronologisch terug te vinden die betrekking hebben op de N65 zoals technische vragen, kostenoverzichten en raadsverslagen.

Voor meer informatie email naar [email protected]

Klik hier voor een animatie reconstructie N65

Aug. 2018, vragen aan het College mbt MIRT

Op 28 juni 2018 heeft de CDA-fractie het College van B&W verzocht om toezending van de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) van het N65 project. Naar aanleiding van de ontvangst van het rapport heeft de CDA fractie een aantal vragen gesteld aan het College.

Klik hier voor de vragen.

Feb. 2019, discussie over oplopende kosten VKA+ (N65)

Afgelopen 14 februari vond in de Commissie Ruimte een felle discussie plaats tussen het CDA (Rutger Jans) en wethouder van Woesik (Gemeentebelangen, in het College verantwoordelijk voor de Rijksinfra). De Rijksinfra bestaat uit het VKA+ (N65) en het PHS (spoor) project. Aanleiding was de opmerking van wethouder van Woesik dat het CDA  “Wel netjes met de cijfers moet omgaan”.

Het CDA zou de gemeenteraad onjuiste cijfers over de kosten van het zogeheten VoorKeursALternatief plus (VKA+) voorspiegelen. Het CDA-Vught Cromvoirt becijferde dat de N65 € 33 mln. gaat kosten in plaats van € 23 mln. Deze uitkomst is gebaseerd op openbare officiële stukken en de gemeentebegrotingen van de afgelopen jaren.

Klik hier voor bijlage met kostenverloop N65 en spoor.

Mrt. 2019, vragen Info-avond van 9 mei 2019

Op 28 februari jl. heeft de gemeenteraad van Vught besloten tot de reconstructie van de N65 op basis van het Voorkeursalternatief plus (VKA+).

In de raadsvergadering is door het College herhaaldelijk gesteld dat de belasting van het onderliggend wegennet van Vught (OWN) in het VKA+ niet anders is dan de belasting bij het Voorkeursalternatief (VKA).

Inmiddels is duidelijk geworden dat op donderdag 9 mei aanstaande een informatie-avond over de verkeerssituatie na de N65-reconstructie wordt gehouden. Als voorbereiding heeft het CDA hier technische vragen over gesteld. 

Klik hier voor de vragen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.