12 februari 2022

CDA bezoekt Yuverta mbo

Afgelopen vrijdag 11 februari was een deel van de fractie van het CDA op bezoek bij Yuverta mbo in Aalsmeer. Dit agrarisch opleidingscentrum (AOC) met 53 locaties, 12.000 vmbo-leerlingen en 8800 mbo-studenten is sinds dit jaar het grootste AOC ter wereld. Op het mbo in Aalsmeer zitten ongeveer 600 leerlingen, waarvan een deel de opleiding op de locatie in Boskoop en in Amsterdam volgt. De fractie kreeg een uitgebreide uitleg van Kees Bakker, opleidingsmanager, en Charlotte Braat, verantwoordelijk voor de planning en communicatie, over de werkzaamheden van de organisatie en de samenwerking met het bedrijfsleven.

Het mbo aan de Linnaeuslaan bestaat al 125 jaar in Aalsmeer. Yuverta biedt ‘groene’ opleidingen aan zoals de opleiding Teelt en techniek, Groene handel en logistiek en Bloem, groen en styling. Ook biedt Yuverta verschillende omscholingstrajecten (Leven Lang Ontwikkelen) aan en een Entree-opleiding. Voor deze opleiding is er geen instapeis, studenten hoeven bijvoorbeeld niet hun vmbo-diploma te hebben behaald, zodat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt alsnog aan de slag kunnen. Na de éénjarige opleiding kunnen studenten doorstuderen voor een opleiding op een mbo-niveau 2. Yuverta biedt BOL en BBL-opleidingen aan van niveau 1 tot en met niveau 4 en werkt nauw samen met Hogeschool InHolland en de Universiteit van Wageningen.

Ook wordt de samenwerking met Greenport Aalsmeer nadrukkelijk opgezocht. GPA geeft webinars om studenten enthousiast te maken en jaarlijks organiseert Yuverta in samenwerking met GPA een zogeheten Dragons’ Den. Studenten werken samen met het bedrijfsleven gedurende een aantal maanden aan een innovatie opdracht en pitchen tijdens Dragons' Den hun verschillende ideeën aan een vakjury. Bedrijven kunnen deze ideeën zo goed vinden dat ze ervoor kiezen om het ook echt te gaan ontwikkelen. Daarnaast is er elke zes weken nauw contact tussen Yuverta en GPA om bijvoorbeeld stageplekken voor studenten te regelen.

Als laatste kreeg de fractie nog een uitgebreide uitleg over het plan voor de buitenruimte van de school, VierBuiten. De ingang en omgeving van het schoolgebouw zullen vergroenen en verduurzamen, in samenwerking met de studenten. Ook komen er een eigen kas en bijenkolonie op het terrein, zodat studenten meteen op school hun kennis in de praktijk kunnen brengen.

Het CDA is enthousiast over het werk van Yuverta. Met de Entree-opleiding worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gestimuleerd een opleiding te volgen in de groene sector. De school richt zich op sectoren die veel in Aalsmeer te vinden zijn en laat daarmee een prachtig voorbeeld van de Aalsmeerse ondernemerslust en harde-werkersmentaliteit zien. Ben jij ook geïnteresseerd in een mbo-opleiding bij Yuverta? Op vrijdag 25 maart is er weer een fysieke open dag! Kijk op de website van Yuverta mbo Aalsmeer voor meer informatie.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.