#AltijdDichtbij Verkiezingsprogramma 2018-2022

#AltijdDichtbij

Het CDA is een brede volkspartij die zich inzet voor iedereen. Voor het CDA is het belangrijk dat mensen verantwoordelijkheid voor elkaar nemen. Daarbij heeft de overheid een rol als mensen het samen, bijvoorbeeld via verenigingen, in hun eigen omgeving niet op kunnen lossen. Het CDA vindt het erg belangrijk dat kinderen zorgeloos en in een veilige omgeving kunnen opgroeien en dat ouderen op een veilige en gezonde manier oud kunnen worden in Aalsmeer.Gezinnen, in welke vorm dan ook, verdienen ondersteuning bij het opvoeden van hun kinderen.

Voor het CDA telt ieder mens ongeacht geslacht, geaardheid of geloof.

In een tijd waar de gemeente fysiek verder van onze inwoners af staat, is het wat het CDA betreft nog belangrijker geworden dat de gemeenteraad dicht bij de inwoners is.Samenvattend:

  • Wij kiezen voor een gemeente waarin we samenleven en samenwerken, een gemeente waarin respect en fatsoen de toon zetten;
  • Wij maken ruimte voor de samenleving, voor maatschappelijke initiatieven, particuliere organisaties, gemeenschapszin en burgerschap;
  • Wij zijn een familie en gezinspartij. Het gezin, in welke vorm dan ook, is voor ons de plaats waar mensen “thuis” zijn, de plaats waar mensen opgroeien, gevormd worden, groeien tot wie ze later zijn, de plaats waar mensen tot hun recht komen;
  • Wij respecteren de eigen identiteit van mensen;
  • Wij willen dat iedereen meedoet, oude en nieuwe Nederlanders;
  • Wij geloven in de kracht van religie, als kompas en als inspiratie;
  • Wij kiezen voor de toekomst van onze gemeente. In dit programma lichten wij, het CDA, onze ideeën toe aan de hand van een aantal thema’s. Elk thema begint met een stip aan de horizon, ons ideaalbeeld en wenkend perspectief voor de lange termijn. Vervolgens benoemen we een aantal concrete doelen die we in de komende zittingsperiode willen bereiken.

Dit programma is geen handboek met oplossingen voor alle problemen in de gemeente Aalsmeer.

Het is wel een document met onze ambities voor de komende periode.

Het is een kader voor onze CDA-bestuurders waarop ze zich baseren bij belangrijke beslissingen over de gemeente.

Binnen de gemeente Aalsmeer kennen we drie belangrijke kernen: Kudelstaart, Aalsmeer en (Nieuw)Oosteinde. Deze kernen zijn allen onderdeel van de gemeente Aalsmeer maar zijn wel degelijk verschillend. We willen hiermee rekening houden, voor zover dat wettelijk toegestaan is. Divers als het kan en gelijk als het moet.

Wij willen blijven werken aan een ambitieuze gemeente waar we trots op kunnen zijn.

Uitgangspunt is dat het hier voor jong en oud prettig leven, werken en recreëren is. Daartoe moeten inwoners, bedrijfsleven, gemeentebestuur en ambtenaren samen voor de hoogste kwaliteit gaan. Zaken worden vlot geregeld, goed ingericht en nog beter onderhouden. In de gemeente staat dienstbaarheid aan de inwoners en bedrijven hoog in het vaandel. In onze gemeente doet elke inwoner er toe en deze wordt dan ook betrokken bij het vinden van oplossingen voor problemen in zijn omgeving.

Het CDA nodigt u graag uit om, samen met ons, aan onze mooie gemeente te bouwen!

Niet alleen door nu bij de verkiezingen op ons te stemmen maar ook daarna.

Op ons kunt u rekenen, wij zijn ook komende periode weer #AltijdDichtbij!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.