18 november 2019

CDA-fractie te gast bij IKC Triade.

15 November was de fractie van CDA Aalsmeer-Kudelstaart te gast bij Integraal Kind Centrum Triade, aan de Dreef in Aalsmeer. Een centrum voor onderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar en ontstaan uit een samengaan van Solidoe kinderopvang en de basisscholen De Hoeksteen en De Wegwijzer.

De CDA-ers werden hartelijk ontvangen door directrice Laura kregen een rondleiding door het prachtige, ruime en transparante gebouw. Gebouwd volgens de nieuwste inzichten met grote groepsruimtes en ateliers, zelfs met een complete kinderkeuken. Een grote groene buitenruimte om te spelen te ontdekken en te bewegen. Het gebouw en de buitenruimte zijn zo ruim dat ieder kind zijn eigen plekje of spel kan zoeken, wat de kinderen rustiger en zelfbewuster maakt en zorgt voor minder conflicten. De school maakt gebruik van restwarmte en zonne-energie. Een scherm toont de gegevens over energieverbruik. In de lokalen is een CO2 meting om de ventilatie te sturen,

Bij Triade werken onderwijs, kinderopvang en buitenschoolse-opvang nauw samen om de kinderen te helpen, met leren, spelen en zich te ontwikkelen, gebruik makend van elkaars kennis en ervaring. In Triade is er ook de taalklas voor heel Aalsmeer met aan de muur o.a. een grote wereldkaart waarop de herkomst van kinderen staat aangegeven.

Bij Triade-Aalsmeer werken circa 60 mensen en krijgen 100 kinderen opvang en 300 kinderen basisonderwijs. Er zitten relatief veel kinderen in de onderbouw.

Na de rondleiding schoven de onderwijskrachten Myrna, Suzanne en Esther aan om de

CDA-ers verder te informeren. *De school heeft een eigen speelzaal en de kinderen gymmen in de nabij gelegen Waterlelie. *De school werkt uitsluitend met pedagogische geschoolde vakmensen en als mensen zeggen: “zet maar een ouder voor de klas” dan is dit een grove onderschatting van het vak van onderwijzer. *Er is een soepel verloop bij de overgang van opvang naar school. *Men is zeer tevreden over de medewerking van gemeente bij het realiseren van een veilige oversteek bij de N196.  *Triade heeft voldoende leerkrachten, wel is vervanging bij ziekte moeilijk en het is jammer dat de helft van de PABO afgestudeerden niet voor de klas komen.

Hawo en Lauren uit groep 8 kwamen met een keurig opgestelde brief waarin ze de CDA-ers vragen,  er voor te ijveren dat er meer toernooien voor allerlei sporten  ( b.v. tennis, hockey en badminton )  komen. Zij vragen dit voor alle kinderen in onze gemeente.

Zorgen en wensen:  Er zijn zorgen over het veel te hard rijden over de Dreef, het afzetten van kinderen vlak voor de school en een mogelijk dubbele rijrichting voor fietsers op de nieuw aan te leggen rotonde. Aan de CDA-ers ook wensen. Geef weer subsidie voor schoolbibliotheken (kinderen hebben een bibliotheek echt nodig en krijgen dit vanuit huis lang niet altijd mee).

Verdeel cultuurgelden deels over scholen en help bij  vervoer van leerlingen naar musea e.d.    

Voor CDA een leuke en leerzame middag. Er moeten n.l. op termijn in onze gemeente twee nieuwe scholen gebouwd worden. Het CDA dankt het enthousiaste team voor de gastvrijheid en de informatie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.