26 maart 2021

CDA motie speeltoestellen uitgewerkt

De motie Inlopen achterstanden onderhoud speeltoestellen van het CDA Aalsmeer-Kudelstaart, welke tijdens de raadsvergadering van 5 november is aangenomen, is door het college verder uitgewerkt. In de motie riep Eppo Buskermolen namens het CDA op om in kaart te brengen hoeveel geld er nodig is om de achterstanden in onderhoud en renovatie van de speeltoestellen in te halen. Aalsmeer en Kudelstaart kennen relatief veel speelpleinen die ernstig verouderd zijn en waar kinderen niet meer goed kunnen spelen. Daar komt bij dat de gemeente de afgelopen jaren een grote achterstand heeft opgebouwd in het onderhoud van de speeltoestellen. In combinatie met het huidige tempo van onderhoud zal renovatie nog jaren duren.

Reden genoeg voor de CDA-fractie om aan de bel te trekken. In de motie roept zij het college op om met een plan van aanpak voor de op te knappen speeltoestellen te komen, alsook een financieel overzicht van de kosten die hiermee gemoeid zijn. Het college heeft uitvoer gegeven aan deze motie en is met een overzicht gekomen. Er worden drie scenario’s geschetst, waarvan het spreiden in de piek van renovaties de voorkeur heeft. Er wordt de komende jaren meer geïnvesteerd in het onderhoud en er worden per jaar meer speelplaatsen opgeknapt. Deze spreiding levert ook als voordeel op dat er meer mogelijkheden ontstaan om renovaties te combineren met andere projecten in de buitenruimte.

Het CDA is blij met deze uitwerking van het college. De partij is van mening dat speelplaatsen voor kinderen niet alleen veilig moeten zijn, maar ook van goede kwaliteit. Door meer speelplaatsen per jaar te renoveren, kan dit versneld gerealiseerd worden. De fractie hoopt dat Aalsmeer en Kudelstaart snel weer genoeg speelplaatsen voor kinderen heeft waar zij veilig en leuk met leeftijdsgenoten kunnen spelen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.