12 maart 2021

CDA stelt vragen over samen sporten voor jongeren

Het CDA in Aalsmeer wil meer aandacht voor jongeren als het gaat om de coronamaatregelen. De partij heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de maatregelen en de impact op jongeren. Het CDA roept het college op zich uit te spreken voor meer maatwerk in de versoepelingen voor jongeren bij het Rijk en de Veiligheidsregio.

Het CDA vraagt vooral aandacht voor het verruimen van de maatregelen rondom sporten. Gemixte teams van jongeren met mensen boven de 27 jaar kunnen alsnog niet spelen, omdat 27-plussers niet met meer dan vier mensen bijeen mogen komen. Het CDA vindt onwenselijk omdat sport juist een belangrijke rol kan spelen in het tegengaan van eenzaamheid, wat een groot probleem is onder jongeren in deze tijd. ‘Jongeren zien hun hele sociale netwerk langzaam uiteenvallen’, zegt woordvoerder Thirsa van der Meer. ‘Door de lockdown en de avondklok kunnen jongeren elkaar niet zien, gaan ze niet meer naar school of naar werk en missen ze essentiële sociale contacten. Daar komt bij dat jongeren vaak de schuld krijgen van overlast, terwijl een heel groot deel van hen zich wel aan de maatregelen houdt.’

De werkgroep ‘Sociale impact van de coronacrisis’ komt met soortgelijke bevindingen. De werkgroep constateert dat de maatregelen jongeren midden in het proces van zelfontwikkeling afremmen. Problemen als eenzaamheid, verveling, leerachterstanden en financiële problemen liggen dan snel op de loer. ‘Jongeren beseffen dat ze een belangrijke spil zijn in de maatregelen, maar als jongeren ziek worden hebben ze er vaak weinig last van’, stelt Harmen Krul (26). De militair is kandidaat-Kamerlid voor het CDA en staat op plek 21. De jongerenkandidaat van de partij zet zich in voor jongeren in de coronacrisis. ‘Na bijna een jaar vol beperkingen, is nu de tijd gekomen om jongeren iets meer vrijheid te geven. Door ze samen te laten sporten gaan we de eenzaamheid tegen en komen jongeren achter hun beeldschermen vandaan na uren online les.’ Het CDA wacht de antwoorden af en hoopt dat het college het lef heeft om dit standpunt naar het Rijk en de Veiligheidsregio uit te spreken.

De vragen die het CDA gesteld heeft:

  1. Is het college bekend met het rapport van de werkgroep Sociale impact van de coronacrisis?
  2. In het rapport wordt o.a. gesproken over eenzaamheid en leerachterstanden bij jongeren. Herkent het college dit probleem ook in onze gemeente?
  3. Is het college het met het CDA eens dat bij versoepeling van de coronamaatregelen ruimte voor jongeren voorrang zou moeten krijgen?
  4. Is het college het met het CDA eens dat juist (samen) sporten en bewegen een belangrijke rol kunnen spelen om eenzaamheid onder jongeren tegen te gaan?
  5. Ziet het college met het CDA dat na de verruiming van de leeftijdsgrens bij buitensporten nog steeds veel gemixte teams, met bijvoorbeeld jongen van 25 en 27, niet kunnen sporten?
  6. Is het college het dan ook met het CDA eens dat  bij het toepassen van de leeftijdsgrens voor het georganiseerd buitensporten meer maatwerk mogelijk moet zijn?
  7. Is het college bereid dit standpunt uit te dragen richting Rijk en Veiligheidsregio?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.