05 juni 2021

Van Afval tot grondstofbeleid.

In deze raadsperiode is al heel veel gesproken over een nieuwe manier van afvalverwerking in de gemeente Aalsmeer. Vorig jaar september leek het erop dat wij het plan konden afronden totdat wij werden geconfronteerd met een raar idee: het verzamelen van PMD (plastic, metaal, drink verpakkingen) in plastic zakken aan de lantarenpalen. Toen bleek dat er nog meer overleg nodig was om wethouder Alink in de goede (raadsbrede) richting te krijgen.

In de raadsvergadering van mei 2021 was het dan zover. Het beleidsplan van afval naar grondstof werd in de raad behandeld. Helaas waren er nog steeds belangrijke aanpassingen die de raad had voorgesteld, niet verwerkt.

De CDA fractie Aalsmeer/Kudelstaart heeft het voortouw genomen om die punten in het beleidsplan te wijzigen.

Uiteindelijk ligt er een goed plan waarmee de service naar de inwoners vergroot wordt en de kosten beperkt blijven.

Na de zomer 2021 zal er een grote communicatie campagne worden opgezet zodat de nieuwe plannen in de details bekend zullen zijn bij iedere inwoner van Aalsmeer.

Alvast een voorschot hierop:

*Het glas ophalen blijft zoals het nu is.

*het groen- en etensresten afval wordt opgehaald in de groene bakken, eens in de    twee weken. In de maanden april tot en met oktober wordt de groene bak elke week  opgehaald. (Veel tuinafval)

*Het papier en karton wordt eens in de maand opgehaald in de blauwe bak. Daarnaast  komen er ondergrondse brengparkjes indien de eigen blauwe bak vol zit.

De fractie heeft gekozen voor een uitzonderingspositie voor Kudelstaart. Hier wordt het papier en karton al jaren door SSK opgehaald. Een situatie die zeker zo moet blijven.

*Het restafval wordt eens in de twee weken opgehaald in de grijze bakken.

 Deze grijze bakken worden vernieuwd zodat de wildgroei in kleuren en soorten bakken  verdwenen is. De inwoners kunnen zelf een keuze maken of deze bank 140 ltr of 240  ltr groot moet zijn.

 In dezelfde grijze bak moet vanaf 1 januari 2022 het PMD afval worden geworpen.

 De inhoud van deze grijze bakken wordt bij het verwerkingsbedrijf door machines na  gescheiden zodat de juiste plasticsoorten bij elkaar komen.

De grote containers voor PMD in de wijken verdwijnen.

 

Met dit beleidsplan denk het CDA fractie Aalsmeer/Kudelstaart een prima oplossing gevonden te hebben.

 

Aalsmeer, mei 2021

Gerard Winkels

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.