10 november 2021

Vier jaar sport en verkeersveiligheid volgens Paul van Soelen

In mijn portefeuille Sport was de aanleg van de nieuwe Atletiekbaan aan de Sportlaan de afgelopen vier jaar wel het hoogtepunt. Veel werk, veel gesprekken en bezoeken, maar met een geweldig resultaat. Er ligt nu een prachtige nieuwe baan waar atletiekvereniging AVA in de toekomst weer menig record zal vestigen.

 

Tevens is de bereikbaarheid van Kudelstaart heel belangrijk voor mij geweest. Helaas heb je dan voor de Provinciale wegen te maken met de Provincie. Als gemeenteraadslid kun je niet meer doen dan continue de aandacht te blijven vestigen op het probleem. Zo heb ik betreffende de Legmeerdijk (N231) ingezet op verbreding naar vier rijbanen voor het gedeelte tussen de oude Provinciale weg (N196) en de Hoofdweg. Deze weg is nu al zwaar belast, maar zal in de toekomst met twee grote nieuwe wijken in Kudelstaart alleen maar drukker worden. Een lange adem uitdaging.

 

Een ander verkeersprobleem waar ik regelmatig aandacht voor heb gevraagd is in het algemeen de veiligheid voor de verkeersdeelnemers in Aalsmeer en Kudelstaart. Eind 2020 heb ik via schriftelijke vragen nog mijn bezorgdheid uitgesproken over de rotondes voor onder andere fietsers met twee richtingsverkeer op het nieuwe HOV tracé.

Helaas valt ook dit onder de bevoegdheid van de Provincie, maar ook hier blijven we als CDA waakzaam en blijven we aandacht vragen. Ik wil dat we in gesprek blijven met de Provincie voor iedere verbetering van de verkeersveiligheid in Aalsmeer en Kudelstaart.

 

Een derde waar ik mij sterk voor heb gemaakt is een vereenvoudiging van de tarieven voor de Algemene Begraafplaats. Helaas krijgt bijna iedere burger hiermee te maken. Maar in de gemeente Aalsmeer zijn deze ondoorzichtig en vaak niet uit te leggen. De Algemene Begraafplaats wordt vaak op één lijn behandeld als de begraafplaats Zorgvlied in Amstelveen en dat is naar mijn mening niet correct. Ook dit is een uitdaging waar je een lange adem voor nodig hebt.

 

Veel (onzichtbaar) werk is gaan zitten in het netwerken in Aalsmeer en Kudelstaart door middel van regelmatig af te leggen werkbezoeken met de fractie van het CDA Aalsmeer-Kudelstaart. Werkbezoeken aan zowel grote als kleine bedrijven, verenigingen, stichtingen, scholen en heel belangrijk, de verzorgingshuizen. Op deze manier wil het CDA in contact blijven met de bevolking en weten wat ‘op de werkvloer’ gebeurd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.