Op naar de waterschapsverkiezingen op 15 maart

Nederland leeft al eeuwen met water. Dijken en andere waterkeringen beschermen ons tegen overstromingen. Dit is erg belangrijk omdat negentig procent van Noord-Holland onder de zeespiegel ligt. Door de klimaatverandering worden we steeds vaker geconfronteerd met problemen door wateroverlast, droogte en hitte. Het waterschap is verantwoordelijk voor onze waterveiligheid en zorgt ervoor dat we kunnen beschikken over voldoende water in sloten, kanalen en vaarten. Niet te veel, maar ook niet te weinig. Daarnaast zorg het waterschap ervoor dat dit water schoon is en schoon blijft, zodat het waterleven (dieren en planten) goed kan gedijen. Ook het zuiveren van rioolwater is daarom een taak van het waterschap.

Op 15 maart a.s. zijn er weer waterschapsverkiezingen. Er doen dit keer heel veel partijen mee aan deze verkiezingen voor het waterschap HHNK. Hoewel het waterschap voor veel mensen redelijk onbekend is, is het wel belangrijk om te gaan stemmen. De meeste partijen hebben ook in een verkiezingsprogramma opgeschreven wat zij belangrijk vinden voor HHNK. Het CDA doet ook mee aan de waterschapsverkiezingen. Doordat het CDA ook is vertegenwoordigd in gemeenteraden, kan het CDA in het waterschap dikwijls lokaal meer voor u betekenen. Zo hoort een CDA-raadslid bijvoorbeeld van een inwoner dat er problemen zijn met kanoroutes waarna dit probleem wordt opgelost via de korte lijntjes van dit CDA-raadslid met het CDA-HHNK. Hetzelfde is gebeurd toen diverse gemeenten werden geconfronteerd met wateroverlast na clusterbuien of bijvoorbeeld toen een bewoner bij een CDA-raadslid melding had gemaakt van een verkeersonveilige situatie op één van de dijken van het waterschap. Maar ook voor wat betreft de algemeen politieke standpunten is het CDA-HHNK een goede keuze. Het CDA-HHNK blijft met uw steun de komende vier jaar immers werken aan de volgende vijf zaken: 1) waterveiligheid tegen overstromingen; 2) de problemen door de klimaatverandering zoals wateroverlast en droogte; 3) zo laag mogelijke belastingen; 4) voldoende, gezond en veilig water voor nu en voor toekomstige generaties; en 5) aan een verdienstelijk toekomstperspectief voor de agrarische sector. Stem daarom bij de waterschapsverkiezingen op het CDA, voor lokaal maatwerk in ons waterschap.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.