Frank van der Pol

Inleiding

Toen Frank van der Pol stopte als bollen/bloemenkweker in Egmond aan den Hoef maakte hij een keus een bijdrage te willen leveren aan de lokale samenleving. Ten tijde van het familiebedrijf kon hij geen tijd vrijmaken voor vrijwilligerswerk, verenigingen of politieke activiteiten. De politiek trok hem aan en zo is hij sinds kort burgerfractielid geworden van het CDA Bergen.

Op 26 januari heeft voorzitter Lars Voskuil hem geïnstalleerd als commissielid en kan hij voortaan namens het CDA tijdens de beeldvormende raadsvergaderingen het woord voeren.

Ervaring

“Nadat ik een aantal keren deelnam aan de fractievergaderingen van het CDA realiseerde ik mij hoeveel tijd de fractie besteed aan beoordeling van beleidsplannen en besluiten te nemen voor de inwoners van de gemeente Bergen. Ik kreeg daar gaandeweg veel respect voor” aldus Frank.

Bestuurlijke ervaring heeft hij opgedaan bij Flora Holland en bij KAVB-productschap waar Frank namens de collega-ondernemers uit de regio de belangen vertegenwoordigde. Dit waren coöperatieve organisaties die in een zeer veranderende wereld hun koers en meerwaarde moesten waarmaken ten behoeve van de leden.

Graag wil hij met zijn kennis en ervaring de fractie ondersteunen en zich richten op bepaalde onderwerpen. Omdat dit nieuw voor hem is ziet hij dit als een mooie uitdaging voor de komende jaren.

Wie is Frank van der Pol?

Frank is opgegroeid in een CDA-omgeving waar zijn vader CDA lid was. Hij is 53 jaar oud is getrouwd en heeft 2 kinderen en heeft een sterke motivatie om zich in te zetten voor anderen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.