14 mei 2022

Algemene Ledenvergadering op 18 mei

De tijd vliegt om. Het jaar is alweer een paar maanden oud en daarmee ook de nieuwe gemeenteraad van Dijk en Waard. Onze fractie begint haar draai te vinden en groeit in haar nieuwe rol. Het lijkt ons een mooi moment om met elkaar samen te komen. Allereerst om wat formele zaken te behandelen, maar ook om naar de toekomst te kijken en elkaar te inspireren. 

Aftreden Gido Schouten als bestuursvoorzitter
Een van de formele zaken die wij willen behandelen, is het aftreden van onze bestuursvoorzitter. Na bijna 5 jaar de rol van voorzitter te hebben vervuld, heeft Gido Schouten begin van dit jaar kenbaar gemaakt zijn taak neer te willen leggen. Om de tijd te nemen voor het aantrekken van een nieuwe voorzitter, stelt het bestuur voor om Falgun Binnendijk op tijdelijke basis de taken van voorzitter te laten vervullen. Voor dit voorstel willen wij uw instemming vragen.

Wij nodigen u dan ook graag uit voor een Algemene Ledenvergadering op woensdagavond 18 mei.

Programma Algemene Ledenvergadering
Het programma ziet er als volgt uit:
 
19:00 – 19:30 inloop
19:30 – 20:30 Ledenvergadering

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Vaststellen agenda
  4. Vaststellen jaarrekening
  5. Bestuurswissel voorzitter
  6. Vaststellen procedure en profiel nieuwe voorzitter
  7. Vaststellen begroting 2022
  8. Kennismaking nieuwe fractie 

De vergadering vindt plaats in de Kloosterhof in Noord Scharwoude (adres: Dorpsstraat 514, 1723 HG Noord-Scharwoude).

Wij hopen u te ontmoeten op woensdag 18 mei en horen graag of u komt!
Voor aanmelding en/of vragen kunt u mailen naar [email protected]. Ook voor de begeleidende stukken voor de vergadering kunt u mailen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.