20 februari 2018

Nieuwe Turnhal, bouwspeelplaats en woningbouw Maria Goretti-terrein komen eraan

In de raadsvergadering van 15 februari heeft het college onder leiding van wethouder Tuijp en Koning aan de gemeenteraad gevraagd om het Maria Goretti-project in drie afzonderlijke projecten te splitsen. Dit om de voortgang van vooral het nieuwe gymsportcentrum en de bouwspeelplaats niet te vertragen. Het CDA ondersteunt deze keuze van harte en ziet met een nieuw gymsportcentrum en bouwspeelplaats weer twee speerpunten uit haar verkiezingsprogramma en het coalitieprogramma dichter bij realisatie komen.

Gymsportcentrum

De raad stemde unaniem in met het voorstel wat betekent dat er wordt begonnen met het ontwerp van het nieuwe gymsportcentrum voor de STEV (Stichting Turnpromotie Edam-Volendam) De STEV zal op haar beurt de hal weer verhuren aan turnvereniging Mauritius uit Volendam, De Beukers uit Edam, het Budocentrum Fun & Fit en andere gebruikers. De vele leden van deze verenigen staan te popelen om te sporten in hun gloednieuwe onderkomen. Bovendien wordt hiermee de verenigingen ruimte geboden om in ledenaantal verder te groeien waar nu nog een beperking geldt. De planning is

 

1 januari 2020 dat de STEV haar intrek neemt in de nieuwe accommodatie en de gronden en opstallen van de Maria Goretti aan De Vooruitgang kunnen worden geleverd.

Bouwspeelplaats

 

Tevens zal gelijk het gebied naast het gymsportcentrum worden meegenomen voor de inrichting van de permanente bouwspeelplaats voor de jeugd. Een verkiezingsbelofte van het CDA die nu werkelijkheid wordt. Veel kinderen in onze gemeente kunnen straks in de Broeckgouw lekker ongedwongen bouwen en timmeren op een veilige plaats.

Kindcentrum

Wethouder Tuijp gaf een duidelijke uitleg waarom op dit moment het kindcentrum van het CBW nog on-hold staat. Vooral de ontwikkelingen die op dit moment spelen met betrekking tot de integrale kindcentra (IKC) heeft consequenties voor de ruimtelijke behoefte die er zijn voor peuteropvang en voor- en naschoolse kindopvang. IKC’s beantwoorden aan een maatschappelijke behoefte.

 

In Edam-Volendam zijn steeds meer tweeverdieners. Ouders ervaren het als een probleem om hun kinderen naar verschillende locaties te brengen en daar weer op te halen. Zij zoeken een plek waar hun kind niet alleen wordt onderwezen, maar ook wordt ondersteund en opgevangen. IKC’s bieden hiervoor uitkomst. Daarnaast vormen IKC’s een oplossing voor leerlingendaling. Vanwege deze daling maken steeds minder kinderen gebruik van het basisonderwijs of de kinderopvang. Vrijkomende lokalen kunnen dan hiervoor worden ingezet. Door de voorzieningen samen te voegen, worden toekomstperspectieven gecreëerd.

Woningbouw Maria Goretti-locatie

Op de Maria Goretti-locatie zullen door De Vooruitgang naar verwachting 55 sociale woningbouw appartementen, waarvan 14 appartementen met zorgfunctie, en 10 grond gebonden sociale eengezinswoningen worden ontwikkeld. De sloop van de gebouwen op het Maria Goretti-terrein zullen vanaf 2020 plaatsvinden. Hiermee wordt invulling gegeven aan de woonvisie en de zogenoemde ‘zorgslang’ zoals het CDA die ook altijd heeft benoemd.

 

Het CDA vindt dat het college onder leiding van wethouder Tuijp en Koning dit dossier voortvarend heeft opgepakt en kijkt reikhalzend uit naar de realisatiefase waar de raad weer aan het woord is.

Fractie CDA Edam-Volendam

Suggesties zijn van harte welkom
Het CDA staat open voor suggesties en ideeën. Neem contact op met het CDA Edam-Volendam via edamvolendam.cda@gmail.com of kijk op onze website www.cda.nl/noord-holland/edam-volendam, facebookpagina of volg ons via twitter.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.