Contactgegevens

Gerben van Voorden
06-26045930
[email protected]
Twitter: @gvanvoorden

Samen zorgen voor een sterke buurt

Op 11 november 2015 is de begroting 2016 besproken. Ambities worden opgeschreven en plannen worden gemaakt.

Wat ik persoonlijk heel belangrijk vind is de integrale benadering tussen de verschillende domeinen. Hoe zorgen we ervoor dat wijken en buurten, het welzijnswerk en de zorg met elkaar samenwerken. Hoe zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk mensen participeren in hun eigen omgeving?

Twee zaken wil ik hier onder de aandacht brengen die alles te maken hebben met het bewaken van de integrale aanpak tijdens de decentralisatie.

Dac-Wespp

Enige tijd geleden heb ik een dagje meegelopen bij het dagactiviteiten- en inloopcentrum Dac-Wespp. Doordat de Regio Gooi en Vechtstreek en de gemeente Hilversum de subsidie op de inloopactiviteiten stop willen gaan zetten, wil GGZ Centraal Dac-Wespp sluiten. Tijdens de raadsvergadering van 14 oktober heb ik een motie ingediend om Dac-Wespp niet te sluiten voordat er een nieuwe locatie is gevonden. Deze ophef heeft voor veel onrust gezorgd onder de deelnemers van deze Dac-Wespp.

Wat het CDA betreft krijgen de deelnemers een belangrijke rol in de wijk- en buurtaanpak. Wat zou het mooi zijn als de deelnemers van Dac-Wespp hun expertise kunnen inzetten in onze “huizen van de buurt”. Samen de keuken bemannen en hout bewerken als dagbesteding enzovoort. Onder leiding van een professional is bovenstaande goed mogelijk.

Eenzaamheid

Vereenzaming is een groot en schrijnend probleem. Wat is het droevig als je nergens je verhaal kwijt kan. Nergens je vreugde of verdriet kan delen. Niemand hebt om te klankborden.

Meer dan 1 miljoen Nederlanders voelen zich eenzaam. De invloed van eenzaamheid op je leven is groot en het kan zelfs leiden tot gezondheidsrisico’s. Als CDA zijn wij van mening dat we geroepen zijn om naar elkaar om te zien. Samen maken we de samenleving!

Als je beleid wilt maken om de eenzaamheid te verminderen moet je dit integraal benaderen. Het thema speelt binnen wijken en buurten, welzijn, zorg en wonen.

Het CDA in Hilversum heeft daarom tijdens de begrotingsbehandeling motie opgesteld dat het College van B&W oproept om zo snel mogelijk een actieplan op te stellen om eenzaamheid tegen te gaan.

Omdat er al veel goede initiatieven in de samenleving zijn opgestart, hoopt het CDA dat we met elkaar gaan nadenken hoe we dit thema nog beter kunnen aanpakken om zo de eenzaamheid verder nog terug te dringen.

Kortom, het CDA heeft twee initiatieven ingediend om elkaar niet uit het oog te verliezen. #omziennaarelkaar

Wilt u meedenken, de koffie staat klaar!

Gerben

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.