07 november 2020

Begroting 2021

Dinsdag 3 november is door de Hoornse Raad de begroting 2021 aangenomen.
Een begroting die gekenmerkt wordt door forse bezuinigingen, zorgen om de ontwikkelingen in het Sociaal Domein, uitholling van de financiële reserve, maar gelukkig ook een wat positiever beeld op langere termijn.
Voor CDA Hoorn, dat altijd kritisch kijkt naar de financiële positie van de gemeente, geen begroting om heel enthousiast over te zijn. Maar als men een realistisch bril op zet, en dat doen wij, zijn er ook niet heel veel andere mogelijkheden op dit moment.
We hebben weten te voorkomen dat de OZB stijgt en dat parkeergelden stijgen. Daarnaast ook dat de HVC-gelden (dat van de inwoners is, maar bewaard wordt door de gemeente) ook daadwerkelijk teruggaan naar de inwoners en niet in de Reserve van de gemeente belanden.

CDA Hoorn had daarnaast nog een viertal extra punten om in te brengen. De bezuiniging op ondersteuning mantelzorg van €136.000 per jaar was voor ons niet acceptabel. Ook de verhoging van de huur van sportvelden met ongeveer € 3.000 per veld, was voor CDA hoorn iets waar wij graag een stokje voor wilden steken.
Meer aandacht en financiële verruiming mbt veiligheid in de wijken was de derde. En tenslotte een budget beschikbaar te krijgen voor verkeersveiligheid, met name om relatief snel oplossingen voor knelpunten mogelijk te maken.
De eerste drie zaken zijn allemaal gerealiseerd en kregen een ruime meerderheid van de Raad. Het punt van de verkeersveiligheid komt nog terug omdat de stemmen staakten.

Een wens om het bestaande budget voor grote (sport)evenementen in de stad te handhaven, heeft het vooralsnog niet gered.
Kortom een succesvolle avond, waarbij we de partijen die ons hebben gesteund, dankbaar zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.