CDA Hoorn richt zich volledig op de lokale Hoornse samenleving van de burgers en bedrijven. De dorpskernen worden niet vergeten, die hebben we hoog in het vaandel staan. CDA Hoorn staat voor een lokale insteek. Met een C die zich richt op Constructief samenwerken en een Collegiale houding. Coöperatief meedenken en goede Communicatie zijn andere C’s. Met goede Contacten naar de regio en de wereld om ons heen.

Ons achterliggende gedachtegoed zien wij in Hoorn als een serieuze zaak. Voor CDA Hoorn betekent dat het nemen van verantwoordelijkheid, solidariteit en gerechtigheid. Waar een blik gericht gehouden wordt op de erfenis voor een volgende generatie. CDA Hoorn ziet onderstaand speerpunten als meest belangrijk de komende periode.

 • Schoon, heel en veiligheid in verkeer en woonomgeving
 • Behoud bestaande voorzieningen voor inwoners
 • Groenbeheer, beter onderhoud trottoirs en openbare ruimte
 • Bewoners beter betrekken bij initiatieven in hun omgeving
 • Kwetsbare inwoners ondersteunen in voorzieningen
 • Vitale (sport)verenigingen, organisaties en accommodaties
 • Bescheiden hoogbouw, woonopgave met regio oplossen, 100.000 inwoners en 12.000 extra woningen binnen Hoorn geen doel
 • Infrastructuur en toegankelijkheid Hoorn verbeteren, tunnel en ondergronds parkeren
 • Meer werkgelegenheid in West-Friesland als regio stimuleren
 • Financieel gezonde gemeente
 • Toegankelijkheid openbare ruimte verbeteren voor mensen met een beperking
 • Stimuleren verduurzamen bestaande bouw

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.