Investeren in de dorpen en wijken, nul euro belastingverhoging en een zorgzame samenleving. Dat zijn de belangrijkste thema's voor het CDA-Hoorn.

Veel partijen richten zich helemaal op de binnenstad. Het CDA richt zich vooral op de leefbaarheid in de woonwijken en in de dorpen Zwaag en Blokker. Hoorn is in de jaren 70, 80 en 90 snel gegroeid. De buurten uit die jaren worden wat ouder. Dat betekent dat er veel moet gebeuren om de leefbaarheid op peil te houden. Bijvoorbeeld verbetering van de straatverlichting. Die is op veel plekken onder de maat. Het is ons gelukt om miljoenen op tafel te krijgen waarmee de komende jaren de helft van de lantaarnpalen wordt vervangen of verbeterd.

Bomen

Steeds meer bewoners ervaren overlast van bomen die te groot worden voor hun omgeving. Denk aan schaduw of wortelopdruk. Het CDA vindt dat hier samen met de bewoners wat aan gedaan moet worden, bijvoorbeeld door de bomen te vervangen. Hier trekt het CDA ook geld voor uit. Via onze website kan iedereen overlastgevende bomen melden. Het CDA vindt dat er voldoende speelplekken moeten zijn, vooral natuurlijk spelen. Hier is de laatste jaren veel aan gedaan en dat willen we voortzetten.Op een aantal plekken zijn ingrijpender maatregelen nodig. Denk aan renovatie van woonblokken en een algehele opknapbeurt van de openbare ruimte. Dit proces van stadsvernieuwing is begonnen bij de sterflats in de Grote Waal. De komende decennia blijft stadsvernieuwing een belangrijk thema in Hoorn.

OZB

Het CDA is voor 0 euro verhoging van gemeentelijke belastingen zoals OZB en precario. Dit omdat belastingverhoging slecht is voor economie en werkgelegenheid. Het CDA is de enige partij die pleit voor 0 euro OZB-verhoging voor bewoners. Huiseigenaren zijn dus het beste af bij het CDA.

Ouderen en kinderen

Het CDA staat voor een zorgzame samenleving. Hierbij leggen we altijd prioriteit bij ouderen en kinderen. We zullen bij de invoering van de jeugdzorg moeten zorgen dat geen kind tussen wal en schip valt. We willen extra aandacht en ondersteuning voor vrijwilligers, mantelzorgers en pleegouders. Zonder hen zou het huidige zorgsysteem niet kunnen bestaan. Ook wil het CDA de maatschappelijke stage op scholen behouden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.