15 juli 2023

CDA Hoorn vraagt aandacht voor de (on)toegankelijkheid van de binnenstad

Op woensdag 12 juli waren wethouder Bennis, de fractieleden van CDA Hoorn en provinciale statenlid Dennis Heijnen van CDA Noord-Holland op werkbezoek in de binnenstad. Samen met Sandra van Leeuwen van Oogvereniging Noord-Holland en Michael Montijn van Rolstoelvriendelijk Hoorn gingen ze vanaf het station een stukje de stad in.

Gidslijn voor slechtzienden

Vanaf het station ging het gezelschap richting de binnenstad. Al snel, na oversteken van het zebrapad, stuitten zij op een aantal problemen. Na de bushalte verspringt de duidelijke geleidelijn naar een gidslijn, helemaal aan de zijkant van de stoep. Dat is wel vaker gebruikelijk, maar in Hoorn is ervoor gekozen om de lijn met natuursteen aan te leggen, welke niet aan de standaard van de Oogvereniging voldoet. Tussen de natuurstenen kan de punt van een blindenstok blijven steken, zo leert de ervaring helaas. Bovendien staat er midden in de gidslijn een paal. Wethouder Bennis gaat ermee aan de slag, om deze paal zo snel mogelijk te laten verplaatsen.

Rolstoelgebruikers

Voor rolstoelgebruikers is de stoep goed breed op het eerste stuk naar de stad, maar als er teveel natuursteen en oneffenheden zijn, zoals op het Kerkplein, is het vrijwel onmogelijk om voort te kunnen bewegen.

Weer een stukje verderop stond een reclamebord op de gidslijn. Na een gesprek met de ondernemer is het bord weggehaald en werd het terrasmeubilair aan de kant geschoven, voor een vrije doorgang. Ook op de Gedempte Turfhaven stond een terras op de gidslijn.

Bewustzijn bij ondernemers

Wat ons betreft mag er meer bewustzijn komen voor ondernemers. Bij een winkel op de Gedempte Turfhaven werd gestopt, omdat deze winkel voor rolstoelgebruikers goed toegankelijk is. Met brede deuren en een lichte helling bij de ingang. De ondernemer gaf aan dat ze er ook bij de inrichting op letten, zodat er ruim baan is om te manoeuvreren. Michael Montijn van Rolstoelvriendelijk Hoorn heeft deze winkel meteen meegenomen in zijn reviews! Sandra van Leeuwen gaf aan dat het prettig is, als ze wordt begroet als ze bij een winkel naar binnen gaat. Dan kan ze weten of er iemand aanwezig is, die haar kan helpen bij haar aankopen.

Aanpak

Dennis Heijnen van CDA Noord-Holland gaat het nieuwe coalitieakkoord van Gedeputeerde Staten extra onder de loep nemen, op het gebied van openbaar vervoer. Voor eventuele uitbreiding van de toegankelijkheid bij busstations, haltes en OV knooppunten. In het verleden waren daar subsidies voor. 

Tot slot had Michael nog een tip voor iedereen. Ga naar de Omring, huur een rolstoel en ga ermee naar je eigen supermarkt. Zo kun je het beste ervaren hoe het is om je voort te moeten bewegen en welke hindernissen je ondervindt.

De fractie van CDA Hoorn gaat schriftelijke vragen stellen, over de inventarisatie van toegankelijke schuifelroutes en gidslijnen in de binnenstad, alsmede bij verzorgingshuizen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.