09 februari 2023

Grote stap gezet in ontwikkeling Poort van Hoorn

Afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad ingestemd met het definitieve bestemmingsplan voor het deelgebied Pelmolenpad. In de komende jaren wordt er in dit gebied 610 woningen gebouwd voor alle doelgroepen. De Hoornse gemeenteraad heeft met overweldigende meerderheid het plan gesteund en ook het CDA Hoorn stemde van harte voor.

Fractievoorzitter Rob Brandhoff: “het is belangrijk dat we hier definitief een klap op geven, de gemeente heeft deze woningen hard nodig. Daarnaast is het mooi dat we na een lang proces eindelijk een belangrijke stap zetten in de ontwikkeling van de Poort van Hoorn.”

Het bestemmingsplan behelst de bouw van een intensieve stedelijke wijk tussen binnenstad en Grote Waal op het parkeerterrein Pelmolenpad en de voormalige Prisma-locatie. Hier worden 610 woningen gebouwd, waaronder 121 sociale huurwoningen. Parkeren kan in gebouwde voorzieningen aan de randen van het gebied, wel is de parkeernorm lager dan andere buurten in Hoorn wegens de nabijheid van het station.

Tevens is er ruimte vrijgelaten voor de nieuwe binnenstadsontsluiting, waar de raad in het derde kwartaal van 2023 een besluit over gaat nemen. Het CDA Hoorn kijkt hier reikhalzend naar uit, immers zijn wij al vele jaren voorstander van een nieuwe toegangsweg naar het Hoornse centrum.

Groenstrook Kometenstraat

Wel heeft de fractie een motie ingediend om de huidige groenstrook grenzend aan de Kometenstraat zo veel mogelijk te behouden. Deze wordt ook wel het vleermuizenbos genoemd en heeft een belangrijke groene functie binnen het plangebied. Tevens hebben bewoners van de straat hier op aangedrongen bij de gemeente en raad. De fractie heeft de locatie bezocht, is in gesprek gegaan met bewoners en ziet ook de meerwaarde in van dit groene gebied.

Rob Brandhoff: “eerst waren we van plan om een amendement in te dienen om de woningblokken zodanig te verschuiven dat de groenstrook gespaard wordt (zonder het aantal te bouwen woningen te verminderen), echter vereiste dit dat een aantal onderzoeken opnieuw uitgevoerd moesten worden, wat zou leiden tot maanden vertraging.“

“Op vertraging zijn wij zeker niet uit en daarom hebben we een motie ingediend die het college oproept om samen met de bewoners toch te kijken wat er na het vaststellen van het bestemmingsplan mogelijk is om de groenstrook zoveel mogelijk te besparen. We hebben zelfs een variant aangereikt waarbinnen dit mogelijk is”

De motie werd unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

Raadsinstrumenten

Motie 1 – Behoud groenstrook Kometenstraat

Zoals hierboven beschreven, ingediend door het CDA Hoorn en raadsbrede steun.

Motie 2 – waarborgen parkeerplekken bezoekers binnenstad

Deze riep (nogmaals) op om gedurende te bouw in de Poort van Hoorn te zorgen dat er voldoende beschikbaarheid aan parkeerplaatsen is. Deze motie werd ingediend door de VVD en hebben wij mede-ingediend, echter haalde de motie geen meerderheid, omdat velen het overbodig achtten omdat de wethouder dit reeds toe had gezegd, echter was het voor ons een belangrijk signaal om af te geven.

Motie 3 – Ondergronds parkeren

Ingediend door de PvdA. Riep er toe op om inzicht te geven in het ondergronds parkeren op het Pelmolenpad. Ook al is het CDA Hoorn groot voorstander van ondergronds parkeren in de Poort van Hoorn, hebben we deze motie niet gesteund. Dit omdat we liever prioriteit leggen bij ondergronds parkeren in het Stationsgebied-Noord en deze motie zorgt voor vertraging bij de ontwikkelingen binnen het bestemmingsplan Pelmolenpad. Deze motie werd verworpen.

Amendement B – aanpassen parkeernorm

Ingediend door o.a. Hoorn Lokaal, bedoeld om de bezoekersnorm met 0,1 te verhogen (0,2 > 0,1) en de parkeernorm voor bewoners sociale huurwoningen te verhogen (van 0,3 > 0,6). De reguliere parkeernorm voor bezoekers in Hoorn is 0,2 en ook in dit relatief autoluwe gebied, maar de parkeernorm voor bewoners van de sociale huurwoningen stond op slechts 0,3.

Door deze te verhogen naar 0,6 is er meer ruimte voor bewoners om te parkeren en wordt de bezoekersnorm verlaagt naar 0,1, wat logisch is voor een gebied met een lage parkeernorm. Tevens zou het ruimte vrijspelen voor de groenstrook aan de Kometenstraat. Daarom hebben we dit amendement mede-ingediend en het werd aangenomen door een meerderheid van de raad.

Uitleg parkeernorm: Een parkeernorm is een getal dat aangeeft hoeveel parkeerplaatsen voor een functie nodig zijn bij een bepaalde eenheid: voor woningen bijvoorbeeld kan een norm 1,7 parkeerplaats per woning zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.