27 september 2023

Nieuw skatepark in Julianapark

Dinsdag 30 september 2023 heeft de gemeenteraad gestemd over de lokatie van het nieuw te realiseren skatepark. Onze fractie had aanvankelijk bedenkingen bij de bodemgesteldheid van locatie C (in het Julianapark, grenzend aan de parkeerplaats Nieuwe Wal). Uit de recent onderzoeken is gebleken dat er geen beperkingen zijn op dit vlak, Tevens heeft onze fractie een amendement ingediend om in het voorstel te verankeren dat er extra groen moet worden toegevoegd aan het park. Omdat het amendement werd aangenomen, kon onze fractie instemmen met een skatepark in het Julianapark.

Uit onderstaand artikel:
“Om zoveel mogelijk groen te behouden, kwamen CDA, VVD, D66 en Hoorn Lokaal dinsdag in de raad met een amendement om in het voorstel op te nemen dat de huidige locatie van het skatepark wordt omgevormd naar groen en dat het college moet zoeken naar manieren om extra groen toe te voegen in het Julianapark. Dat werd door een meerderheid gesteund.” Lees volledige artikel van het Noordhollands Dagblad hier.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.