06 oktober 2023

Precariobelasting op bankjes

Ondernemers overvallen door precariobelasting op bankjes
Bij het winkelen, gezellig in het najaarszonnetje, even kunnen bijkomen op een bankje is heerlijk. CDA Hoorn vindt het dan ook erg jammer dat een aantal ondernemers in Hoorn aangegeven heeft overvallen te zijn met heffing van precariobelasting op de bankjes die zij voor hun zaak hadden geplaatst. Het CDA Hoorn vindt het heel belangrijk dat onze stad beschikt over voldoende plekken om even te kunnen zitten. Daarnaast waarderen we het heel erg als ondernemers zelf initiatieven nemen om onze stad gezelliger te maken. Het CDA Hoorn is van mening dat het college in gesprek moet gaan met ondernemers die de stad gezelliger en toegankelijker willen maken voor bezoekers.

CDA Hoorn heeft daarom de volgende vragen gesteld aan het college:

  1. Bent u ervan op de hoogte dat sommige ondernemers overvallen worden door het heffen van precariobelastingen voor het plaatsen van bijvoorbeeld zitbankjes voor hun gevel, terwijl deze ondernemers dit zelf zien als het aantrekkelijker en gezelliger maken van de binnenstad?
  2. Is het college van mening dat de informatieverstrekking m.b.t. de precariobelasting voldoende is richting de ondernemers van de gemeente Hoorn?
  3. Ziet het college de meerwaarde van de rol die ondernemers willen spelen in het gezelliger en toegankelijker maken van de binnenstad? 
  4. Zal het college in gesprek gaan met de ondernemers om te kijken waar de mogelijkheden liggen om hierin samen op te trekken?
  5. Welk beleid voert de gemeente Hoorn omtrent het plaatsen van bankjes om openbare ruimte toegankelijk te houden?

We hopen in de toekomst samen met alle ondernemers te werken aan een bruisende en toegankelijke binnenstad.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.