01 februari 2023

Radiointerview Matthijs Koster over beleidskader jeugdzorg

Tijdens de commissievergadering van 31 januari is het Regionaal beleidskader Zorg voor de Jeugd 2022 - 2026 besproken. Commissielid Matthijs Koster, werkend in het middelbaar onderwijs, gaat dit onderwerp nauw aan het hart. Onderstaand de bijdrage van Matthijs. Na de vergadering werd Matthijs door HoornRadio geinterviewd, dittinterview kunt u hier beluisteren.

 

De bijdrage van Matthijs gedurende de commissie kunt u hieronder lezen:

Regionaal beleidskader Zorg voor de Jeugd 2022 - 2026

Het CDA Hoorn maakt zich ernstig zorgen om de (mentale) gezondheid van onze jeugd en zijn dan ook blij dat dit beleidskader nu voor ons ligt. Als docent merk ik dat de weerbaarheid van onze jeugd de laatste jaren een dieptepunt heeft bereikt en ze steeds meer moeite hebben met het omgaan met tegenslagen.

Normaliseren wordt de norm

Een van de belangrijkste speerpunten van het beleidskader is “normaliseren wordt de norm”, het CDA Hoorn leest dat als; het weerbaarder maken van de jongeren om beter te leren omgaan met tegenslagen, om zo te voorkomen dat deze jongeren überhaupt te maken krijgen met jeugdzorg. Is dat inderdaad waar de wethouder op wil gaan inzetten?

Voorkomen wanneer dat kan, beschermen als het moet

Voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen, maar wordt er bij de inzet op preventie ook rekening gehouden met de impact van de recente gebeurtenissen zoals de corona-crisis en de invloed van social media?

We vinden het belangrijk dat het eigen netwerk van de jongere de hoofdrol speelt in de zorg voor het kind. We hopen dan ook dat de input en feedback van jeugdigen en ouders steeds meegenomen worden bij de verdere ontwikkeling en uitvoering van het beleidskader.

Realiseren van een dekkend en samenhangend jeugdzorgaanbod

In het beleidskader staat dat de wethouder wil voorkomen dat jongeren, wanneer zij 18 worden, “ tussen wal en schip geraken”, door “een gerichte aanpak voor deze doelgroep verder te ontwikkelen”. Nu is dit een groot landelijk probleem en we vroegen ons dan ook af welke stappen er tot nu toe al genomen zijn om dit te verwezenlijken en wat de wethouder verder van plan is in te zetten om de andere knelpunten hieromtrent aan te pakken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.