27 oktober 2023

Vervolgvragen toegankelijkheid landelijke Tweede Kamerverkiezingen

Vervolgvragen organisatie en toegankelijkheid landelijke Tweede Kamerverkiezingen

Voor CDA Hoorn is toegankelijkheid voor iedereen een groot goed! Zo konden blinden en slechtzienden tijdens de provinciale staten en waterschappen verkiezingen in Hoorn zelfstandig stemmen. Een primeur in Hoorn en op initiatief van CDA Hoorn!

Toegankelijkheid is iets waar we aandacht voor blijven vragen. We hebben daarom samen met D66, ÉénHoorn, VVD Hoorn en Hoorn Lokaal vervolgvragen aan het college gesteld over de organisatie en toegankelijkheid tijdens de landelijke Tweede Kamerverkiezingen in Hoorn.

Geacht college,

  1. Is het toegankelijk stemmen in het stembureau-stadhuis tijdens de Provinciale Statenverkiezingen 2023 geëvalueerd? Zo nee, waarom niet?
  2. Welke lessen zijn uit de evaluatie getrokken?
  3. Is bij de toegankelijkheid van het stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen 2023 rekening gehouden met blinden en slechtzienden?
  4. Is het college bereid minimaal 1 stembureau in te richten waar via een stemmal en soundbox gestemd kan worden, zoals dat met de afgelopen Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen het geval was?
  5. Is het college bereid tijdens de komende verkiezingen, Tweede Kamer- dan wel Europese Verkiezingen, de mogelijkheden te verkennen om mensen met een beperking mee te laten draaien op stembureaus?

 

De vragen zijn door onderstaande fracties gesteld:

CDA Hoorn Rob Brandhoff
D66 Hoorn Niek Heijne
ÉénHoorn Guido Breuker
VVD Hoorn Rob Droste
Hoorn Lokaal John Halsema

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.