11 april 2023

CDA Hoorn stelt vragen over toekomst huisartsenpraktijken

Hoe houden we huisartsenpraktijken voor nu en de toekomst beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar? Niet alleen in onze gemeente, maar ook in samenwerking met de regio West-Friesland? Deze vraag staat voor CDA Hoorn centraal.

Huisartsen tekort

Over het hele land is er een huisartsen tekort. Op dit moment heeft 60 procent van de huisartsenpraktijken een patiënten stop. Er vestigen zich al meerdere commerciele huisartsenpraktijken, zoals in de Kop van Noord-Holland. Onze fractie ziet deze ontwikkelingen met lede ogen aan.

Daarnaast lopen huisartsen qua huisvesting tegen belemmeringen aan bij verhuizing, verbouw of uitbreiding. In antwoord op recente schriftelijke vragen van CDA Tweede Kamerlid Joba van den Berg erkent minister Kuipers dat, gezien de druk op de huisartsenzorg, de huisvestingsproblematiek van huisartsenpraktijken een urgent probleem is.

Gezien de urgenties, zijn snel maatregelen nodig. Wij hebben daarom de volgende vragen gesteld aan het college van de gemeente Hoorn;

  • Wat vindt u ervan dat patiënten geconfronteerd worden met een lange wachtlijst en/of een patiëntenstop bij hun huisartsen? Kunt u inventariseren hoe vaak in dat in onze gemeente voorkomt?
  • Denkt u dat een positief vestigingsklimaat in onze gemeente en de regio kan bijdragen om het tekort aan huisartsen af te remmen of te voorkomen?
  • Welke bijdrage leveren de wethouders van de zeven West-Friese gemeenten aan een positief vestigingsklimaat voor huisartsen? Hoe wordt hierbij samengewerkt met stakeholders, zoals verzekeraars, de regionale huisartsenorganisatie Zorgkoepel West-Friesland en belangenbehartigers Zorg Zoals de Westfries het Wil? (ZZWW).
  • In hoeverre worden huisartsen die zich melden, omdat zij interesse hebben om een praktijk te starten of over te nemen, voldoende ondersteund? Waar kunnen zij zich toe wenden om ondersteuning te krijgen bij het vestigen in onze gemeente?
  • Wordt in de ruimtelijke ontwikkelingen, zoals Poort van Hoorn, en andere bestemmingsplannen voldoende rekening gehouden met de vestigingsmogelijkheden van huisarts praktijken?

Om de druk op de huisartsenpraktijken te ontlasten wordt onder meer ingezet op praktijkondersteuning, preventie, vroeg signaleringen, zelfzorg en digitale innovaties.

  • Hoe wordt de uitwerking van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) in onze gemeente vormgegeven, om huisartsenzorg beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar te houden?

 

(Bron; NOS artikel d.d. 3 april 2023 “huisartsen zorg en wijkverpleging dreigen vast te lopen”)

Lees ook Actieplan Huisartsentekort, Joba van den Berg, december 2020

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.