21 mei 2019

Vrij parkeren bij ijsbaan De Westfries

Doelstelling CDA: Vrij parkeren bij ijsbaan de Westfries

Betaald parkeren bij ijsbaan De Westfries. De enige sportaccommodatie in de gemeente waar sporters én vrijwillgers parkeergeld moeten betalen. Het is CDA Hoorn al jarenlang een doorn in het oog. Reden voor CDA fractievoorzitter Dick Bennis om dit dossier eens goed te doorgronden en na te pluizen. Het resultaat daarvan is interessant én verbazingwekkend.
Zo blijkt dat de gemeente Hoorn financieel succesvol heeft geopereerd, samen met de regio,  met betrekking tot het ‘terugverdienen’ van de aanleg van de ijsbaan en het parkeerterrein.  
Het argument van parkeerregulatie en waterbedeffect naar het betaald parkeerterrein van hotel Van der Valk blijkt in de praktijk niet zwaarwegend aanwezig. Daarnaast is er inzage gekomen in de overeenkomst tussen de Gemeente Hoorn en Van der Valk, die ook van invloed zou kunnen zijn op het parkeerregime bij de ijsbaan.
In de raadsvergadering van 7 mei 2019 heeft Dick Bennis zijn bevindingen gepresenteerd. Middels een bijna unaniem (34 vóór, 1 tégen) aangenomen motie heeft het CDA het College van burgemeester en wethouders verzocht op de bevindingen te reflecteren en nog voor de zomer met een voorstel te komen over het parkeren bij ijsbaan De Westfries. Zodat dit per september 2019 kan worden gerealiseerd.
In dit voorstel wordt de gemeenteraad de keuze voorgesteld of het betaald parkeren bij ijsbaan De Westfries afgeschaft, gewijzigd of behouden moet worden. Waarbij een meerderheid van de raad open staat voor een ander parkeerregime dan wat de afgelopen 13 jaar is gehanteerd.
CDA Hoorn gaat voor afschaffing van het betaald parkeren bij ijsbaan De Westfries.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.