16 november 2023

Zelfstandig stemmen voor slechtzienden ook op 22 november mogelijk

Goed nieuws! Bij de Tweede Kamerverkiezing op 22 november 2023 is het in Hoorn voor blinden en slechtzienden mogelijk zelfstandig te stemmen. Zoals dat ook met de afgelopen Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen het geval was.
CDA Hoorn heeft toegankelijkheid hoog in het vaandel staan. Daarom hebben we samen met de fracties D66
Hoorn, ÉénHoorn, WD Hoorn en Hoorn Lokaal vervolgvragen aan het college gesteld over de toegankelijkheid van de landelijke Tweede Kamerverkiezingen in Hoorn. Het antwoord van het college was positief. Op het stadhuis wordt een blindegeleide lijn aangelegd. Ook worden er hulpmiddelen beschikbaar gesteld. Lees de beantwoording van het college hieronder.

Beantwoording van burgemeester en wethouders
U heeft vervolgvragen gesteld over de organisatie en toegankelijkheid landelijke Tweede
Kamerverkiezingen. Hieronder de antwoorden op uw vragen.

Vraag 1

  • Is het toegankelijk stemmen in het stembureau-stadhuis tijdens de Provinciale Statenverkiezingen 2023 geëvalueerd? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Ja, wij hebben de toegankelijkheid op het stembureau Stadhuis tijdens de Provinciale Staten en
Waterschapsverkiezingen geëvalueerd.

Vraag 2

  • Welke lessen zijn uit de evaluatie getrokken?

Antwoord
Uit de evaluatie is gekomen dat de drukte op het stembureau in combinatie met vergrootte
toegankelijkheid voor blinden en slechtzienden niet werkbaar was. Het gebruik van de stemmal zorgde
ervoor dat stembureauleden daar meer tijd aan moesten besteden. Hierdoor liep de wachttijd op.
Daarom is ervoor gekozen om bij de komende Tweede Kamerverkiezingen van 22 november in het
Stadhuis een dubbel stembureau in te richten. Hierdoor kunnen meer mensen tegelijk geholpen worden
en kunnen personen die vanwege een lichamelijke beperking meer tijd nodig hebben rustig hun stem
uitbrengen.

Vraag 3

  • Is bij de toegankelijkheid van het stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen 2023 rekening gehouden met blinden en slechtzienden?

Antwoord
Ja, ook nu nemen wij de stemmal en de soundbox in gebruik. Bij het stadhuis komt weer een
blindegeleide lijn om de toegankelijkheid te verbeteren. Ook is de kandidatenlijst in braille beschikbaar
op het stadhuis.


Vraag 4

  • Is het college bereid minimaal 1 stembureau in te richten waar via een stemmal en soundbox gestemd kan worden, zoals dat met de afgelopen Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen het geval was?

Antwoord
Ja, zie vraag 3.

Vraag 5

  • Is het college bereid tijdens de komende verkiezingen, Tweede Kamer- dan wel Europese Verkiezingen, de mogelijkheden te verkennen om mensen met een beperking mee te laten draaien op stembureaus?

Antwoord
Deze mogelijkheid hebben wij verkend voor de komende verkiezingen. Echter, door de wijzigingen in de
opzet van de organisatie van de verkiezingen en de korte voorbereidingsperiode hebben wij besloten bij
deze verkiezingen geen gebruik te maken van de deze mogelijkheid. Na de Tweede Kamerverkiezingen
gaan wij kijken of er bij de Europese Verkiezingen in juni 2024 wel ruimte is voor deze mogelijkheid. Bij
de Europese verkiezingen is de opkomst over het algemeen veel lager dan bij Tweede
Kamerverkiezingen, waardoor er meer ruimte is voor begeleiding.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.